Báo Quân đội Nhân dân vạch trần sự lưu manh của Hồ Chí Minh

Trung Nguyễn

27-12-2019

Năm 2019 là năm kỉ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đảng cộng sản đã tiến hành nhiều hoạt động kỉ niệm ngày này. Ngoài những hoạt động khoe khí tài quân sự, các lãnh đạo cộng sản liên tục nhấn mạnh về “âm mưu” của các “thế lực thù địch” nhằm “phi chính trị hóa” quân đội.

Rất khôi hài là một bài viết của nhà báo Trần Anh Tuấn trên báo Quân đội Nhân dân mang tựa đề “Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan” đã vạch trần sự giả dối của các lãnh đạo cộng sản thế hệ đầu tiên, đứng đầu là Hồ Chí Minh trong việc tước đoạt quyền làm chủ của nhân dân.

Trần Anh Tuấn đã viết gì về sự giả dối của Hồ Chí Minh?

Bài viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 23/12/2019, Trần Anh Tuấn viết: “Năm 1946, Đảng ta đã rút vào hoạt động bí mật, quân đội không phải hoàn toàn do Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền. Một lý do nữa, đó là, Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là một người ngoài Đảng (luật sư Phan Anh). Việt quốc, Việt cách (Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội) cũng nắm một số bộ trong Chính phủ… nên trong tình thế ấy, với tư duy chính trị sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những lời nói và việc làm rất sáng suốt”.

“Những lời nói và việc làm sáng suốt” của Hồ Chí Minh là gì? Theo Trần Anh Tuấn, đó là việc năm 1946, Hồ Chí Minh tặng trường võ bị Trần Quốc Tuấn lá cờ thêu 6 chữ “Trung với nước – hiếu với dân” chứ không phải là “trung với đảng, hiếu với dân”.

Tôi bổ sung thêm cho Trần Anh Tuấn một việc làm giả dối nữa của Hồ Chí Minh là ngay trong 10 lời thề đầu tiên do Hồ Chí Minh soạn cho Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, không hề có lời thề nào bắt quân đội phải “trung với đảng [cộng sản]” hay bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa cả. Ngược lại, lời thề đầu tiên đã khẳng định bản chất của quân đội quốc gia là phải:

“Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít Nhật-Pháp và bọn Việt gian phản quốc, làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới”.

Một giả dối khác của Hồ Chí Minh cũng nên nhắc lại là trong Tuyên ngôn Độc lập đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh cũng không hề nhắc đến một chữ nào về “chủ nghĩa xã hội” hay “chủ nghĩa cộng sản”, mà ông ta chỉ nhắc đến những giá trị cao quý nhất về quyền con người trích trong Tuyên ngôn độc lập Mỹ là các “quyền được sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Thế là đã rõ, Trần Anh Tuấn đã chỉ ra rất rõ sự lưu manh của Hồ Chí Minh nói riêng và các lãnh đạo cộng sản nói chung. Khi thực lực của đảng cộng sản chưa đủ vì chưa nhận được viện trợ vũ khí, tiền bạc nhiều từ cộng sản Liên Xô và Trung Quốc thì họ tuyên bố họ đấu tranh vì các giá trị phổ quát thiêng liêng là quyền con người và xây dựng chế độ chính trị dân chủ, độc lập.

Sau khi cộng sản Trung Quốc chiếm được toàn bộ Hoa lục, cộng sản Việt Nam có thể nhận được tài trợ của Quốc tế cộng sản, thì ngay lập tức đảng cộng sản Việt Nam [thời đó mang tên là đảng Lao động Việt Nam] liền trở mặt, xóa bỏ chế độ dân chủ đa đảng, đàn áp các đảng phái, cá nhân không cộng sản để giành quyền lực về cho đảng cộng sản, không còn cần đến lá phiếu trung thực của người dân nữa, trong đó có việc “nhận vơ” quân đội quốc gia là quân đội của riêng đảng cộng sản.

Đạo lý và căn cứ pháp lý nào cho sự lãnh đạo của đảng cộng sản với quân đội? 

Cần minh định rõ là mọi người dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật. Đảng cộng sản cũng công nhận nguyên tắc này qua điều 16 Hiến pháp. Vậy thì tại sao những công dân không cộng sản lại có nghĩa vụ đi lính để bảo vệ cho những công dân cộng sản? Thậm chí họ còn bị gọi một cách miệt thị là “công cụ bạo lực cách mạng”, nhưng qua lối nói của cán bộ cộng sản, thì lại trở thành một thuật ngữ rất đáng tự hào.

Tại sao những công dân không cộng sản lại có nghĩa vụ đi lính để làm “công cụ bạo lực cách mạng” bảo vệ cho những công dân là đảng viên cộng sản theo chủ nghĩa cộng sản? Đây là sự bất công hiển nhiên, hoàn toàn trái đạo lý và vi phạm chính điều 16 Hiến pháp do đảng cộng sản ban hành.

Từ đó, khi Hồ Chí Minh tuyên bố vào năm 1964 là “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, tức là Hồ Chí Minh cũng vi phạm các nguyên tắc rất cơ bản khi thiết lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được chính Hồ Chí Minh nêu ra trong bản Tuyên ngôn độc lập:

Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”.

Tức Hồ Chí Minh chỉ là một tay lừa đảo, lừa cả dân tộc tin rằng ông ta và những đồng chí của ông ta sẽ thiết lập chế độ dân chủ, bảo đảm quyền con người, nhưng cuối cùng thì mục đích của ông ta cũng chỉ là đem lại quyền lực cho chính ông ta và cho đảng cộng sản chứ không hề có chuyện chủ quyền quốc gia thuộc về nhân dân.

Đảng cộng sản có sáng suốt khi lãnh đạo quân đội?

Một điều lạ lùng trong bài viết của Trần Anh Tuấn là nhà báo này vẫn tố cáo Mỹ là “thế lực thù địch” của chế độ cộng sản Việt Nam, đang tìm cách lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam, trong khi đó chính phủ Mỹ đang là chính phủ lên tiếng mạnh mẽ nhất bảo vệ chính nghĩa của Việt Nam trước sự xâm lấn ngang ngược của cộng sản Trung Quốc trên biển Đông. Thậm chí chính phủ Mỹ còn tặng vũ khí hiện đại cho Việt Nam để bảo vệ lãnh hải như tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton.

Từ đó mới thấy được Trần Anh Tuấn cũng học được “đạo đức Hồ Chí Minh” ở sự vô ơn, giả trá. Trần Anh Tuấn sẵn sàng viết những bài viết để tiếp tục lừa bịp nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam về mối đe dọa của “đế quốc Mỹ” và “thế lực thù địch”, trong khi kẻ thù thực sự, rõ ràng đối với nhân dân Việt Nam chính là cộng sản Trung Quốc khi chúng đang xâm lược Hoàng Sa và nhiều đảo ở Trường Sa.

Nhắc đến cộng sản Trung Quốc để thấy rằng đảng cộng sản Việt Nam từ thời kỳ đầu đến bây giờ vẫn rất mù quáng. Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam ngây thơ, mơ hồ tin vào cái gọi là “tinh thần quốc tế vô sản”. Họ tự nhận là trên tuyến đầu chống Mỹ gây ra cuộc nội chiến Nam Bắc tương tàn để người Việt giết lẫn nhau, trong khi cộng sản Liên Xô và Trung Quốc chẳng dại gì mà đi đánh nhau với Mỹ. Cộng sản Trung Quốc đã tận dụng thời cơ để chiếm đóng Hoàng Sa năm 1974.

Trước đó, năm 1958, giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam qua công hàm Phạm Văn Đồng đã công nhận tuyên bố chủ quyền của cộng sản Trung Quốc ở Nam Sa và Tây Sa, tức Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Cũng do sự “kiêu ngạo cộng sản”, đặt chủ nghĩa cộng sản, tinh thần quốc tế vô sản lên trên quốc gia, dân tộc nên đảng cộng sản Việt Nam đã không ngờ cộng sản Trung Quốc tấn công vào ngày 17/2/1979. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân khi kể lại dù có ráng đề cao “sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình” của đảng cộng sản Việt Nam với quân đội cũng phải thừa nhận:

“Chúng ta đã huấn luyện và trang bị vũ khí hạng nhẹ cho dân quân các tỉnh biên giới. Ngày 1/1/1979, các lực lượng vũ trang biên giới được lệnh chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Ngày 15/2/1979, ngoại trừ các xã biên giới và một vài đơn vị, các lực lượng trên tuyến một được lệnh hạ cấp xuống trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường. Một số đơn vị cho một phần bộ đội về trạng thái sinh hoạt bình thường, điều chỉnh lại đội hình”.

Cũng chính nhận định tình hình kém cỏi vì thứ chủ nghĩa xã hội giáo điều của giới lãnh đạo cộng sản mà Việt Nam thời điểm 1979 đã vừa bị Mỹ và phương Tây cấm vận, vừa bị chính những người anh em cộng sản Campuchia và Trung Quốc tiến đánh. Kinh tế trong nước thì tan hoang vì chính sách ngăn sông cấm chợ theo đúng chủ nghĩa Mác – Lênin.

Nguồn lực quốc gia kiệt quệ, cộng với việc có những lãnh đạo cộng sản là “Việt gian bán nước” nên Việt Nam lại mất tiếp đảo Gạc Ma vào tay cộng sản Trung Quốc mà bộ đội Việt Nam không nổ được tiếng súng nào vào ngày 14/3/1988.

Kết luận

Qua lời kể của Trần Anh Tuấn ở báo Quân đội Nhân dân, Hồ Chí Minh và những người cộng sản thời kỳ đầu thật ra chỉ là những kẻ lừa đảo để cướp chính quyền về tay ông ta và đảng cộng sản chứ hoàn toàn không thực tâm xây dựng thể chế “dân chủ” và “cộng hòa” như họ tuyên bố.

Những người cộng sản thế hệ hiện tại như Trần Anh Tuấn vẫn tiếp tục truyền thống giả dối đó khi tố cáo Mỹ là “thế lực thù địch”, trong khi lịch sử và thực tế cho thấy chính cộng sản Trung Quốc mới là “thế lực thù địch” của nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, việc lừa dối giả trá của những người như Trần Anh Tuấn hay báo Quân đội Nhân dân hiện tại khó có thể lừa dối người dân Việt Nam được nữa vì tin tức tốt đẹp về Mỹ cũng được chính báo chí nhà nước đăng tải. Càng viết thì báo Quân đội Nhân dân nói riêng và giới lãnh đạo cộng sản nói chung chỉ càng chứng tỏ cho người dân Việt Nam và Mỹ thấy rằng, họ chỉ là những kẻ dối trá, không thực tâm, không còn xứng đáng để đứng ở vị trí lãnh đạo quốc gia.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

 1. Hồ Chí Minh nhận quyển kinh Kim cương và đến thái lan làm vị tu,,, ông thầy chùa giác ngộ nói Hồ Chí Minh là một phật tử, không nên thờ,, vậy Tâm Minh,( lê Đình Thám) G Đ pt,, chùa nào,thất nào có G Đ p t đều có thờ, vậy tại ông Nhật Từ coi Hồ Chí Minh không nên thờ,,,ông Nhật từ hãy nghĩ lại coi những lời nói của ông nhé,,,

 2. Đảng phái là thủ đoạn
  Hãy là người với nhau
  Hãy sống với nhau qua ý thức
  Hãy tạo cho nhau đều có quyền và phát triển…đó là đảng cầu toàn

 3. “Khi thực lực của đảng cộng sản chưa đủ”; “thì họ tuyên bố họ đấu tranh vì các giá trị phổ quát thiêng liêng là quyền con người và xây dựng chế độ chính trị dân chủ, độc lập.” và đến khi “cộng sản Việt Nam có thể nhận được tài trợ của Quốc tế cộng sản, thì ngay lập tức đảng cộng sản Việt Nam [thời đó mang tên là đảng Lao động Việt Nam] liền trở mặt, xóa bỏ chế độ dân chủ đa đảng, đàn áp các đảng phái, cá nhân không cộng sản để giành quyền lực về cho đảng cộng sản”
  “cả dân tộc tin rằng ông ta và những đồng chí của ông ta sẽ thiết lập chế độ dân chủ, bảo đảm quyền con người, nhưng cuối cùng thì mục đích của ông ta cũng chỉ là đem lại quyền lực cho chính ông ta và cho đảng cộng sản chứ không hề có chuyện chủ quyền quốc gia thuộc về nhân dân.”
  “nhà báo này vẫn tố cáo Mỹ là “thế lực thù địch” của chế độ cộng sản Việt Nam, đang tìm cách lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam,”; “trong khi lịch sử và thực tế cho thấy chính cộng sản Trung Quốc mới là “thế lực thù địch” của nhân dân Việt Nam.”
  -Cám ơn bác Trung Nguyễn với những bài viết chất lượng.

 4. – “Tư tưởng HCM sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, nhân dân đã hiểu chính xác ra là:
  “Tư tưởng” LƯU MANH, BỊP BỢM của Người phải sống mãi trong “sự nghiệp” LỪA BỊP NHÂN DÂN VIỆT NAM của lũ Lợn – mang danh ĐCSCN.
  Phục vụ cho cái “sự nghiệp” ấy, Nguyễn Phú Trọng không thể dùng cái Xác chết đang thối rữa, cùng với những Dư Lợn viên như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn!!!

 5. Sinh thời bác Hồ nói. Muốn có hạnh phúc phải đấu tranh. Đấu tranh để giành hạnh phúc cho bản thân mình ,cho người thân và cho dân tộc. Dù ông không là người của đảng nhưng cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ cho bản thân. Cho người thân. Cho đất nước.,(đó là công lý) phàm là con người Việt Nam đều có nghĩa vụ để đấu tranh.

 6. “tác phẩm” Vừa đi đường vừa kể chuyện của Trần Dân Tiên cũng đã vạch trần, lột tả được hết sự lừa đảo của ông ta rồi.

 7. Thì ra đối với người cộng sản thì “những lời nói và việc làm rất sáng suốt” của Hồ Chí Minh chẳng qua chỉ là lời nói dối và hành động đánh lừa công chúng. Thêm một cách giả dối để mô tả hành vi lừa dối!

  Ngoài ra, cám ơn tác giả đã đặt một câu hỏi vô cùng ý nghĩa: Tại sao những công dân không cộng sản lại có nghĩa vụ đi lính để bảo vệ đảng cộng sản?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây