Oliver Cromwell: Nhân danh Chúa, cút!

Emerson Kent

Trần Quốc Việt dịch

Oliver Cromwell giải tán Quốc hội năm 1653. Photo Courtesy

Vào ngày 20 tháng Tư, 1653 Oliver Cromwell đã giải tán nghị viện Rump sau khi nói những lời sau.

Đã đến lúc tôi không cho các ông còn ngồi ở nơi này nữa, nơi các ông đã làm cho ô nhục bởi các ông đã khinh thường tất cả các đức tánh, và nơi các ông đã làm cho hoen ố bởi các ông đã làm đủ mọi chuyện xấu xa.

Các ngươi là bọn bè phái, và là kẻ thù của tất cả mọi chính quyền tốt.

Các ngươi là một lũ đánh thuê khốn nạn, và giống như Esau sẵn sàng bán nước với giá rẻ mạt, và giống như Judas sẵn sàng bán Chúa để lấy mấy đồng bạc lẻ.

Thử hỏi trong các ngươi có ai còn sót lại dù chỉ một đức tánh nào không?  Còn thói xấu nào mà các ngươi không có?

Các ngươi là kẻ vô đạo chẳng hơn gì con ngựa của ta. Vàng là Chúa của các ngươi. Ai trong các ngươi mà đã không đổi lương tâm lấy của đút lót? Có một ai trong các ngươi còn quan tâm chút nào đến lợi ích của đất nước chăng?

Lũ điếm thúi các ngươi với những nguyên tắc vô đạo đức và quỉ kế độc ác há chăng đã không làm hoen ố nơi thiêng liêng này, và biến nhà thờ của Chúa thành hang ổ của bọn trộm cướp sao?

Đối với cả nước, các ngươi càng trở nên đáng ghét đến mức không chịu được. Nhân dân bầu các ngươi vào đây để dẹp tan bao bất công, thế mà chính các ngươi lại trở thành mối bất công lớn nhất.

Vì vậy quốc gia các ngươi yêu cầu ta phải dọn sạch cái chuồng bò lớn đã lâu năm không dọn này, bằng cách kết liễu hành vi bất công và độc ác trong Hạ Viện này; và nhờ vào sự giúp đỡ của Chúa và sức mạnh Người đã ban cho ta, ta bây giờ bắt đầu làm điều này.

Vì vậy ta ra lệnh cho các ngươi, nếu muốn sống, thì ngay lập tức rời khỏi nơi đây.

Đi ra khỏi đây! Nhanh lên! Những kẻ nô lệ ham tiền, các ngươi hãy đi chết đi. À! Hãy mang theo cây gậy sáng bóng của bọn hề các ngươi ở đằng kia luôn, và khóa cửa lại.

Nhân danh Chúa, cút!

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Hay. Bây giờ có một ông Cromwell Việt nam thì tôi sẵng sàng nhịn quà sáng đúc tượng cho ông ấy.

  2. Gần đây nhất, Lê Lin, vị luật sư yêu thích của luật sự Lê Luân, cũng ra lệnh giải tán quốc hội đới .

Comments are closed.