Biếm: Cái lý của thằng Mèo (Tập 8)

Chu Mộng Long

15-10-2019

Hoàng thượng vô cùng tức giận khi cuộc xử vua Mèo thất bại bởi sự phá bĩnh ngu xuẩn của thằng Dục. Chỉ vì thằng Dục tiết lộ hàng ngày cho vua Mèo uống trà cứt mèo mà cuộc xử tội vua Mèo mang tiếng là trả thù cá nhân.

Lẽ ra phải thả vua Mèo về rừng, nhưng hoàng thượng tìm cách lưu hắn lại cung đình một thời gian. Hoàng thượng ra mật chiếu cho khâm sai đại thần về bản Mèo điều tra và xử tội bọn bộ hạ của vua Mèo.

Cuộc điều tra kéo dài đã hơn cả năm trời, nhưng các đối tượng đều không chịu khai ra đã làm theo chỉ đạo của vua Mèo. Trước khi về triều, vua Mèo đích thân xuống tận trại giam để dặn bọn tay chân:

– Chúng mày phải giữ vững lập trường là người chiến sĩ kiên trung, người đầy tớ trung thành của ta. Tội đứa nào nấy nhận, tìm cách mà khai lý do phạm tội cho hợp lý hợp tình. Hoàng thượng là người đối xử nhân văn, nhận đạo, khai đao một trung thần là đau xót lắm. Thoát qua nạn này, tao sẽ ban thưởng cho chúng mày.

Tất cả dạ ran. Cả đám khóc nhầy nhụa như nước đái mèo, không phải vì sợ hãi thần công lý mà xót thương vì phải xa chủ nhân.

Rốt cuộc, vụ án sửa, nâng điểm thi vẫn phải mang ra xét xử. Nghi phạm là thằng Phó dục, thằng Khảo thí và con mụ An ninh chính trị của bản Mèo.

Tòa hỏi thằng Khảo thí:

– Mày đã thò bút sửa điểm cho 93 thí sinh, trong đó có nhiều con cháu của dòng họ nhà Mèo. Mày biết tội của mày chưa?

Thằng Khảo thí thưa:

– Bẩm tòa. Tao có tội nhưng tội tao nhỏ như con thỏ.

Thằng Phó dục nghe trả lời như vậy thì trợn mắt liếc xéo qua mặt thằng Khảo thí và nói chen vào:

– Tội mày nhỏ như con thỏ thì tội tao to bằng con voi à? Vua Mèo trước khi đi nói gì mày nhớ không?

Thằng Khảo thí giật mình và đính chính lời khai của mình:

– Ý của tao là một sự vụ nhưng nhiều đứa cùng làm, dù tội to như con voi nhưng chia ra mỗi đứa một phần thì nhỏ như con thỏ ạ.

Tòa gõ búa xuống bàn đề nghị thằng Phó dục chưa đến lượt lên tiếng. Tòa tiếp tục hỏi thằng Khảo thí:

– Mày có quan hệ như thế nào với 93 phụ huynh của 93 thí sinh?

Thằng Khảo thí lẩm bẩm trong miêng và thưa:

– 93 thí sinh thì ít nhất có 186 phụ huynh, vì 93 thí sinh này có đủ cha đủ mẹ ạ. Có thí sinh ngoài cha mẹ còn có ông bà nội nữa…

Tòa lại gõ búa xuống bàn:

– Lý sự linh tinh! Tao đang hỏi quan hệ thế nào với các phụ huynh đó?

– Biết chết liền. Vì tao chỉ làm theo lệnh thằng này và con này.

Thằng Khảo thí chỉ tay sang thằng Phó dục và con mụ An ninh.

Tòa hỏi sang thằng Phó dục:

– Mày chỉ đạo thằng Khảo thí làm sai lệch điểm thi của 93 thí sinh?

Thằng Phó dục chối đây đẩy:

– Có chỉ đạo gì đâu? Tao là sếp của thằng Khảo thí nên trao đổi công việc với nó thôi, sau đó việc đứa nào nấy làm.

Tòa cố nén sự khó chịu về cách trả lời của thằng Phó dục. Tòa hỏi:

– Vậy con mày được sửa điểm lên hàng chục điểm là vì lý do gì?

Thằng Phó dục vẫn cãi:

– Con tao cũng như con của vua Mèo, nó học giỏi từ trong bụng mẹ vì được vua Mèo giáo dưỡng từ trong bụng mẹ. Tao chỉ bảo thằng Khảo thí quan tâm đến con tạo cũng như quan tâm đến mèo giống cùa vua Mèo chứ không bảo nó sửa điểm.

Tòa không nén được cười:

– Hóa ra vua Mèo tưới bầu cho vợ mày nên con mày thông minh từ trong bụng?

Tòa hỏi sang con mụ An ninh:

– Mày phối giống, à lộn, phối hợp với thằng Phó dục và thằng Khảo thí thực hiện sự gian lận trong kỳ thi vừa rồi. Mày có biết làm như vậy là gây mất an ninh chính trị không? Ăn chia bao nhiêu tiền để làm việc đó?

Mụ An ninh lắc đầu:

– Tiền bạc gì đâu? Tao nhiều bệnh, phối giống phối hợp gì được? Tao chỉ canh chừng cho những kẻ khác phối giống phối hợp thôi. Việc chữa điểm cho 93 thí sinh để đỗ kỳ thi tuyển nhân tài chỉ là làm phúc cho họ nhà Mèo, coi như giống nhà Mèo không bị tuyệt tự và có người nối nghiệp vua Mèo. Mà làm phúc cho nhà Mèo là cũng làm phúc cho tao. Nhìn nhà Mèo sướng thì tao cũng sướng và hết bệnh…

Nghe mụ An ninh ăn nói tục tĩu, Tòa phải vung búa chặn lại:

– Nói gọn là vua Mèo đã chỉ đạo cho bọn mày làm bậy?

Cả ba nhìn nhau và đồng thanh:

– Không có. Không có. Vua Mèo nói là vua Mèo không chỉ đạo ai cả. Chỉ là lão Phật gia chỉ đạo thôi ạ.

Tòa ghi nhận lời khai và kết luận tại tòa. Rằng mẹ của vua Mèo chỉ đạo không cần thông qua trung gian là vua Mèo. Có nên bắt giam lão Phật gia hay không, còn chờ chiếu chỉ của hoàng thượng. Tòa vẫn chưa kết án được vì lời khai của các bị cáo xem chừng hợp tình hợp lý…

Mời đọc lại: Cái lý của thằng Mèo (Tập 7)

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây