Nước Lào tươi đẹp

9-4-2019

Phóng sự ảnh của Lê Phú Khải – Nhân tết cổ truyền Lào 14-16/04/2019

Ảnh 1: Lễ hội dưới nước ở Văn Viêng trong lễ Tết té nước cổ truyền (2018)

Ảnh 2: Văn Viêng (cách Viên Chăn 80 km) trong Tết cổ truyền…

Ảnh 3: Té nước trên đường phố Viên Chăn trong ngày lễ cổ truyền.

 

 

Ảnh 4: Người Lào rất mộ đạo và hiền hòa nhưng không có chùa nào như chùa Ba Vàng của Việt Nam (chú thích của Lê Phú Khải)

 

Ảnh 5:

Bao giờ còn thừa thuốc nổ

Ta đào hầm xuyên vách Trường Sơn

Cho anh sang đây xem chợ

Cho tôi sang bên ấy xem chùa

Vách Trường Sơn không kín mít như xưa

(thơ Việt Nam)

Ảnh 6: Thắt chỉ cổ tày trong chùa để cầu may mắn đầu năm…

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây