Đi chùa vì gì?!

FB Ngô Nguyệt Hữu

25-3-2019

Đa phần đi chùa vì Tham. Ngay ý định ban đầu đi chùa là để mong được cái này hay cái kia rồi, khởi thuỷ đã tham thì làm sao mà không mê muội.

1. Ông làm quan to thì mong vững ghế, không bị ai dòm ngó, mong muốn được phước trên độ trì cho hoạn lộ được lên cao hơn nữa. Đi chùa lạy Phật kính trọng Sư xong về lại cấu kết trục lợi từ đất công, bảo kê cho thằng tội phạm này thằng tội phạm kia…

Đầu nghĩ việc xấu, tay làm việc không tốt, nhưng vẫn tin mình lạy Phật rồi, mình góp tiền xây chánh điện rồi, mình cúng tượng rồi… thế nào mình cũng được ban phước.

Phật nào ban phước cho kẻ xấu, Phật nào tiếp tay cho tham tàn.

2. Dân đi chùa thì xin sẽ được cái lợi về sau. Buôn bán thì đắt đường buôn bán, kinh doanh thì đắt đường kinh doanh.

Rời chùa một phát, lừa ai được thì lừa, gian dối ai được thì gian dối. Khuất mày khuất mặt thây kệ, miễn sao mình thu được cái lợi, ai không may ráng chịu.

May mắn thắng lợi đúng với dự tính thì tin rằng Phật linh ứng, xin phát Phật cho ngay. Lại thành một vòng luẩn quẩn, lại mang tiền lên chùa, vừa cúng dường vừa cúng tăng, lục độ đứng đầu bố thí. Cho ai cũng được mà cho tăng là tốt nhất.

Đến ông cho vay nặng lãi cũng đi chùa mà đến ông chém người không ngại tay cũng đi chùa.

Đi chùa về chém người vẫn cứ chém, cho vay vẫn cho vay. Xong tin rằng nhờ Phật độ nên mới làm ăn thuận lợi.

Phật nào độ cho kẻ ấy bao giờ.

3. Đại gia giàu có khét tiếng kiếp này, đi chùa để mong kiếp sau được sướng tiếp.

Ông rình rập xây nhà máy thép xả thải ra môi trường, ai chết kệ mày cũng lên chùa lạy Phật. Phật cho con được cấp phép xây xong nhà máy rồi con cúng cho Phật mấy cái tượng hộ pháp cho nhất thế giới.

Cúng tượng xong về xả thải ra sông ra biển, ai ô nhiễm chết kệ mày, tao ok là được rồi. Cúng Phật rồi sợ gì đứa nào nữa.

>>> Sư nhìn chúng sinh vậy sư mê lắm, lại càng giảng về nghiệp báo nhiều hơn, lại càng khuếch trương phước lành nếu ai mang tiền đến cho chùa nhiều hơn.

Ngay ban đầu đã muốn Tham thì lấy gì mà không Thâm, Sư rành đại chúng quá rồi, đại chúng nhắm mắt đến chùa thì tội gì Sư không chỉ thẳng vào tường cho đại chúng đâm đầu vào.

Chuyện kiếp trước kiếp sau có hay không thì ai mà biết, chỉ cần cúng dường nhiều ấy đã là công đức vô lượng vậy.

Sư nào mà tụ tập Phật tử cãi nhau lại với đám đông có clip, có livestream bao giờ, các anh chị chỉ giúp Hữu phát?!

Người lên chùa vì kính Phật thì ít, người lên chùa vì kính lợi ích của mình thì nhiều là vậy!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Bởi thế đi chùa chỉ có hai mục đích, một là HƯỚNG PHẬT hai là cầu mong cho QUỐC THÁI DÂN AN. Hai mong mỏi trên chỉ có ở các đền chùa thật và thiện, và đương nhiên, những đền chùa ác và đểu sẽ không bao giờ có tiêu chí đó, đến đó chỉ là hại mình hại người vậy thôi!!

  2. Bản nhân gặp nhiều người đi chùa để cầu xin cho mình và gia đình mình một cuộc sống bình an, nhưng lại gặp một người duy nhất lên chùa để xin THÁI QUỐC AN DÂN, làm cho bản nhân vừa buồn vừa vui. Buồn vì, người lái xe ôm (như anh ta tự giới thiệu) đã tự mình mong mỏi cộng đồng được hạn9h phúc dưới sự bảo trợ của Phật pháp, nhưng vì do ít chữ nên anh này nói sai, lẽ ra phải nói là QUỐC THÁI DÂN AN (Đất nước Thái bình, Dân chúng An cư) thì lại nói ngược. Vui vì vẫn còn những người có tâm với cả cộng đồng.

  3. Bản nhân gặp nhiều người đi chùa để cầu xin cho mình và gia đình mình một cuộc sống bình an, nhưng lại gặp một người duy nhất lên chùa để xin THÁI QUỐC AN DÂN, làm cho bản nhân vừa buồn vừa vui. Buồn vì, người lái xe ôm (như anh ta tự giới thiệu) đã tự mình mong mỏi cộng đồng được hạnh phúc dưới sự bảo trợ của Phật pháp, nhưng vì do ít chữ nên anh này nói sai, lẽ ra phải nói là QUỐC THÁI DÂN AN (Đất nước Thái bình, Dân chúng An cư) thì lại nói ngược. Vui vì vẫn còn những người có tâm với cả cộng đồng.

Comments are closed.