Duy lý thô sơ sẽ thành ngụy biện có hại!

Hà Sĩ Phu

5-1-2019

Đặt niềm tin vào những quy luật khách quan thường được coi là xu hướng duy lý, tuy vậy hiểu quy luật một cách đơn giản, thô sơ lại sa vào ngụy biện nguy hiểm.

Trước tình hình xã hội Việt Nam, một số anh em trong giới dân chủ có suy nghĩ như sau:

– Chế độ này có là CS nữa đâu (họ làm kinh tế thị trường rồi, hạ tầng thay đổi tất nhiên thượng tầng chính trị sẽ thay đôi) nên không cần phê phán ý thức hệ, phê phán chủ nghĩa làm gì nữa cho mất công vô ích.

– Họ đang đi vào chủ nghĩa Tư bản hoang dã đấy, thế là tốt rồi, vì từ TB hoang dã sẽ phải tiến sang TB văn minh theo đúng quy luật của thế giới.

Muốn biết suy nghĩ đơn giản ấy là sai lầm trước hết phải hiểu thêm về ý nghĩa, về tính giới hạn của những cái gọi là QUY LUẬT.

1/ Không thể hiểu và tin quy luật một cách đơn giản, cứng nhắc

Mọi quy luật đều chỉ đúng với những điều kiện nhất định, và ngay trong điều kiện đã quy dịnh ấy cũng còn vô số hiện tượng nằm ngoài quy luật, thực tế luôn luôn như vậy. Con người có thể bằng hoạt động của mình để hướng sự việc đi theo quy luật, hoặc ngược lại, có thể hướng cho nó đi ra ngoài quy luật.

Ta nói quy luật là để con người có niềm tin vào những định hướng tử tế chứ mở rộng ra và suy cho cùng thì dường như chẳng có quy luật gì hết (thoạt nghe tưởng vô lý). Tại sao vậy? Vì đi ra ngoài quy luật này thì cũng là đi vào một quy luật khác, bởi quy luật thì muôn vàn!

Quá tin vào một quy luật cụ thể nào đó chỉ là bệnh nhận thức sơ khai. (Liên hệ ngay một “quy luật” trước mắt cho vui: Ta thường bảo trong thế kỷ văn minh Internet ngày nay không có gì có thể dối trá bưng bít được, nhưng đồng thời cũng phải thấy ngày nay cái gì cũng có thể làm giả được, bây giờ đánh lừa nhau dễ hơn ngày xưa, không những đường, sữa, gạo, thịt, trứng gà, … mà đến cả lịch sử, nhân vật, cả con người rồi cũng làm giả được hết cho coi.). Thiện Ác cứ hai mặt cùng nhau tiến tới, vừa làm khổ vừa làm sướng Nhân loại, chứ chỉ một quy luật “Chính nghĩa tất thắng” thì loài người chắc đã tan vỡ vì sự cực thánh thiện như thần tiên rồi.

Ngay thời các cụ thô sơ ngày trước mà cũng nói: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, thắng thiên tức là đi ra ngoài quy luật tự nhiên chứ gì?

– Trong Chính trị, là lĩnh vực mà con người tác động mãnh liệt nhất để bắt sự việc đi vào trong hoặc đi ra ngoài quy luật, thì tính tương đối của quy luật lại càng rõ rệt. (Chứ cứ ôm lấy những quy luật kinh điển thì chỉ đáng để cho những kẻ Chính trị lão luyện như họ Mao coi là “không bằng cục phân”).

2/ Những sai lầm cụ thể

Quy luật “hạ tầng kinh tế quyết định thượng tầng chính trị” không phải bao giờ cũng đúng. Kinh tế tự do vẫn có thể đồng hành với chính trị độc tài. ĐCSVN đổi mới về kinh tế nhưng vẫn giữ hai yếu tố cốt tử của Cộng Sản là quyền lực chuyên chính và tư tưởng của Ý thức hệ. Nói chế độ hiện nay không phải CS nữa là sai lầm của “chủ nghĩa kinh tế” thô sơ.

Trên lịch sử thế giới thì từ TB hoang dã sẽ tiến lên TB văn minh, nhưng TB hoang dã VN bây giờ đáng lẽ có thể tiến lên TB văn minh nhanh chóng hơn vì đã có môi trường là thế giới văn minh, nhưng trái lại TB hoang dã VN rất khó chuyển thành văn minh vì có 2 yếu tố bảo vệ sự hoang dã ấy là chính quyền độc tài CS và sự ràng buộc vào Trung Cộng. Chế độ Chuyên chính Vô sản đang là bà đỡ để tích lũy tư bản nên đã trở thành Chuyên chính Tư sản từ lâu. Bà đỡ này đang bảo vệ đứa con là chế độ Tư bản hoang dã bằng tất cả sức mạnh của mình.

Giữa kinh tế và chính trị có thể có tính độc lập tương đối với nhau, chẳng những thế mà chính những yếu tố của lĩnh vực chính trị-xã hội cũng có thể độc lập tương đối với nhau, nên nhà báo nghị luận chính trị Zakaria đã phát hiện kiểu chế độ chính trị “Dân chủ phi tự do”, vẫn có những tiêu chuẩn dân chủ theo hình thức như đa đảng, bầu cử tự do nhưng rất nhiều quyền tự do khác của dân vẫn không có (xin đọc http://www.talawas.org/?p=4903 ). Nghĩ rằng khi nền kinh tế đã đi vào chủ nghĩa Tư bản thì đất nước sẽ có tự do là ý nghĩ thật ngây thơ.

3/ Con đường Tư bản hoang dã VN khó hơn Trung quốc

Hai nước CS cuối cùng Trung Quốc và Việt Nam đều tìm lối thoát là dùng ngay sức mạnh của quyền lực Chuyên chính CS để tích lũy Tư bản, sẽ chuyển hóa thành Tư bản độc tài. Nhưng kế hoạch lớn “Một vành đai một con đường” muốn làm bá chủ thế giới của Trung Quốc có một động lực do kích thích được lòng tự hào của chủ nghĩa Dân tộc (cực đoan). Trong khi ở VN thì tinh thần Dân tộc, chủ nghĩa yêu nước lại gây bất lợi rất căn bản cho kế hoạch của giới cầm quyền.

Để có thể rảnh tay thực hiện chương trình Tư bản hoang dã ĐCSVN đang muốn khai trừ tất cả những đảng viên ít nhiều bất đồng chính kiến, mà thực chất là khai trừ những người có hiểu biết, còn giữ lòng yêu nước, tức là còn có lý tưởng, trong khi những đảng viên ngoan ngoãn hiện nay hầu hết vào đảng để có vị trí xã hội mà kiếm chức quyền và kiếm ăn chứ chẳng có lý tưởng gì. Đảng muốn thanh lọc để có sức mạnh, nhưng khai trừ hết những “đảng viên nhưng tử tế” ra thì còn lại toàn những người vô lý tưởng, chỉ vì quyền lợi riêng thì sức mạnh ở đâu? Khi CS mới hình thành số đảng viên rất ít mà có sức mạnh, ấy là sức mạnh tự thân của những người mang lý tưởng và sức lôi cuốn quần chúng của lý tưởng. Nay sức mạnh ấy không còn thì thuyết phục được ai, chinh phục được ai?

KẾT LUẬN: Hình thái Kinh tế – Chính trị VN hiện nay là “Dùng sức mạnh Chuyên chính Vô sản để tích lũy tư bản ban đầu”. Chớ vui mừng rằng đã thành TB hoang dã thì dễ biến đổi thành dân chủ hơn so với CS, vì đây vẫn là chế độ CS với 2 đặc trưng quyền lực Chuyên chính và tư tưởng Ý thức hệ, nhưng đã biến tính Tư bản hóa, mà CS biến tính thì khó diệt hơn CS nguyên mẫu rất nhiều, như vi khuẩn đã biến đổi gien để thích nghi thì mọi chất kháng sinh không còn tác dụng nữa. Dân tộc muốn trở thành văn minh vẫn phải đấu tranh chống hai đặc trưng cố hữu của thể chế CS độc tài toàn trị như đã nói trên, chứ chớ thấy sự Tư bản hóa mà mừng.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

 1. Duy lý hay ngụy biện cũng chính là cụ thể hóa những cái trừu tượng và rất trừu tượng. Bản chất của nó là sự vận động của kiến thức. Khi giỏi tức người ta đơn giản được nó…cuối cùng chỉ là đúng sai và nhanh chậm .

 2. Câu “Nhân định thắng Thiên..” không có nghĩa là mưu toan của con người thỉnh thoảng thắng được ý Trời. Một giai đoạn của thế gian chẳng thể nào to tát hơn cái thiết lập cân bằng hài hoà của Đấng Tạo Sinh muôn loài. Tục ngữ ta có câu “gieo gió gặt bão ” là ý nói lên cái hậu quả của phá hoại và mưu toan khó thể lường lúc nào sẽ xảy đến. Là vậy.

  Nhìn vào lý luận và những phát biểu ngu muội của bộ cá tra VN, người ta biết không thể cải sửa được nó một khi nó đã nhất quyết kiên định đổi màu đỏ sang màu xanh dollars- kiểu hạ tầng kinh tế quyết định thượng tầng chính trị. Nằm mơ sao vậy? Đảng chó KHÔNG CÓ khả năng tiếp thu, khả năng trí tuệ, khả năng minh bạch, khả năng xây và giữ gìn giá trị nhân bản cho công dân Việt Nam. Nó chỉ biết vay mượn- ăn xin- ăn cướp và ăn hại và tô màu. Chưa hết. Nó thích đi đường tắt để tiến nhanh tiến mạnh mà không phải vắt óc để yêu nước. Nó coi người dân chỉ là bò vắt sữa và là vịt để nhổ lông. Nó đã Biết tiền có thể mua được nhiều thứ và tiền có thể biến giả thành thật, nhưng nó không biết rằng cái thật giả tạo đấy (tư bản mọi rợ) chỉ là cái nhà xây trên đống cát….

  Nó copy thằng cha của nó là Trung quần què và đang ung dung dâng Tổ Quốc cho mọi thứ rác rưởi học tập được từ tập quyền độc tài tư bản phương Bắc. Nó đang mơ sẽ thành công như thằng cha trở thành con sư tử nhưng nó làm cách gì cũng chỉ là con ve chó trên cái bờm, mà thôi…

  Tôi không thấy chữ NHÂN. Tôi chỉ thấy “Monkey see- Monkey do”. Buồn thì chịu !!

 3. Phụ đề cho bài của bác Hà Sĩ Phu . Sau Vật lý lượng tử, không còn những thứ như là “quy luật tự nhiên”. Thật ra, ngay sau khi Einstein công bố thuyết tương đối của mình, mọi thứ trước đó được-cho-là “quy luật tự nhiên” đã trở thành tương đối . Đúng, có 1 số giá trị chưa bị đánh đổ, nhưng số đó còn rất ít . Chủ nghĩa Mác & tất cả những “quy luật” trong nó không nằm trong số những giá trị “chưa” bị đánh đổ . Ngay cả bảng tuần hoàn mendeleev, người ta cũng khám phá ra 1 lỗ hổng gồm 1 số chất “được cho là” nhiên liệu của tương lai .

  Có nghĩa tất cả những ai cho rằng đảng Cộng Sản đang đi đúng theo 1 thứ gọi là “quy luật tự nhiên”, heck if i know what that entails, đều đang là đà điểu rúc đầu xuống cát, hoặc chẳng hiểu gì cả, hoặc -tớ nghĩ trường hợp này- hoàn toàn không có khái niệm về bất cứ cái gì . Đầu tiên, đảng CSVN không đi đúng theo bất cứ 1 “quy luật tự nhiên” nào cả, kể cả của Marx. Họ coi mòi đi theo chủ nghĩa Mác không xong, vấn đề là bỏ thì không được . Sẵn lý lợn bậy bạ của đại tướng Võ Nguyễn Giáp “hễ dân giàu nước mạnh là chủ nghĩa xã hội”, bây giờ anything that seems working đều là con đường “đổi mới & hội nhập” do Đảng đề xướng . Cháu thêm, bất cứ cái gì ngoài chủ nghĩa Mác, anything but Marx. Kết quả là võ công của lão ngoan đồng Châu Bá Thông, “song thủ hổ bác”, 2 tay làm 2 điều trái ngược nhau . Nhưng với Châu Bá Thông, ông ta ý thức được việc mình làm . Với đảng CS, ý thức không hiện diện . All i do is pointing that -sự khác nhau giữa tay phải & tay trái- out.

 4. Bọn cướp, khi nắm quyền lãnh đạo thì nọi lý thuyết về chủ nghĩa cộng sản hoặc chủ nghĩa tư bản hoang dã hoặc chính quyền nhân dân nọ kia… đều bị bọn chúng đem ra làm mặt nạ loè bịp thiên hạ thôi, còn thì những thứ đó, kể cả các học thuyết ăn cắp có năng suất thấp, cũng đã bị chúng quẳng vào sọt rác từ lâu rồi.
  Bởi thế, đấu tranh vì dân chủ, dân quyền và dân sinh hiện nay chính phải là cuộc đấu tranh trực diện chống bọn ăn cắp tiếm quyền của nhân dân.

 5. Bác Hà đúng là chiều sâu của nhận thức, vạch ra những nhận thức sai lầm tinh tế khó phát hiện. Hai nhận thức mà HSP phê phán ở đây là thuộc về những nhận thức của đám đảng viên Cải lương và một số văn nghệ sĩ đứng bên ngoài cuộc đấu tranh, họ ra vẻ trí thức nhưng thực là ngụy biện để biện hộ cho lập trường đứng giữa an phận của mình và biện hộ cho thực tại trì trệ của đảng CS.

 6. Chỉ có Hà Sĩ Phu mới sắc bén lí luận tại thời điểm này.
  Những kẻ to mồm nói việc phải đi qua tư bản hoang dã rồi mới đến tư bản văn minh là đúng theo qiy luật ( xin kính thưa các loại âm mưu hèn bẩn, u tối, xhtb đã đi qua theo đúng quy luật vận hành của tự nhiên, nay hà có gì ta lại đi theo vết xe cũ đầy đau đớn mà họ đã đi qua và đã có con đường mới tinh tươm trong lúc này) chính là những kẻ đang cổ súy sự bóc lột tàn bạo để hưởng lợi, hoặc chúng ngu si, hoặc chúng tung Mù vì lợi ích cá nhân. Càng kéo dài tư bản hoang dã chúng càng hưởng lợi, dân tộc đất nc càng muôn vàn khó khăn để bước tới văn minh, phồn thịnh.
  Tuân theo quy luật tự nhiên, vận hành theo xu thé tự nhiên là trường tồn. Cái quy luật, chân lý hôm nay nó đúng nhưng ngày mai nó thành sai vì nó đã có cái mới phủ nhận. Có như vậy xh loài người mouws phát triển.
  Chính vì vậy Phật pháp mới đề cao TỰ GIẢI THOÁT ( ĐỪNG BAO GIỜ TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO TÔN GIÁO NÀO, TỔ CHỨC NÀO, ĐẢNG PHÁI NÀO VÌ TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GIẢI THÁOT)

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây