Chuẩn bị

FB Đỗ Ngà

16-10-2018

Việt Nam đã áp dụng giao dịch Nhân Dân Tệ giao dịch tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Khi kinh tế ngày càng phụ thuộc Trung Cộng thì xem như việc mở rộng giao dịch Nhân Dân Tệ ra toàn mảnh đất chữ S này chỉ còn là vấn đề thời gian.

Làm việc lớn nào thì cũng phải đi từng bước chắc chắn, vì nếu làm một lần thì dân sẽ xuống đường khó kiểm soát. Đưa giao dịch tiền Tàu trên 7 tỉnh chỉ là bước đi đầu tiên. Khi việc giao dịch này đi vào ổn định nó sẽ lan rộng cùng với mạng lưới giao dịch hàng hoá Trung Cộng. Khi đó, Nhân Dân Tệ được giao dịch tận Cà Mau chứ chẳng phải chỉ ở 7 tỉnh biên giới phía bắc.

Nếu không có dự tính giao dịch tiền Tàu trên khắp lãnh thổ Việt Nam thì sao lại chuẩn bị công phu? Năm 2017, Vietcombank Việt Nam hợp tác với Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc để phục vụ cho giao dịch Nhân Dân Tệ trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 12/11/2017, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc mở chi nhánh Hà Nội v.v…, còn sự nhiều hợp tác ở lĩnh vực ngân hàng để dọn đường cho giao dịch tiền Tàu trên đất nước Việt Nam. Dân Việt Nam rồi đây sẽ thấy Nhân Dân Tệ nhan nhản được giao dịch song hành với tiền Đồng Việt Nam.

Tiền tệ và hàng hoá được khai thông hoàn toàn. Vậy còn gì nữa? Đó là kiểm soát thông tin người dân. Để chi? Để họ dập tắt những cuộc kêu gọi xuống đường cứu quốc. Vì CS thừa biết, những gì dính tới yếu tố Trung Quốc, dân sẽ sẵn sàng xuống đường. Khi những lời kêu gọi bị dập tắt thì chính sách mở đường cho Trung Cộng vào sẽ không gặp trở ngại gì. Việc triển khai giao dịch tiền Tàu, mở cửa cho dân Tàu vào ở khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam sẽ dễ dàng hơn.

Luật An Ninh Mạng ra đời đã đặt các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài như Facebook, Google, YouTube vv… phải đặt máy chủ tại Việt Nam để Cục An Ninh Mạng, Bộ Công an kiểm soát thông tin cá nhân người dùng. Nếu nhà cung cấp dịch vụ đó từ chối, thì những nhà cung cấp dịch vụ Tàu chắc chắn sẽ nhảy vào Việt Nam thế chân, và rất nhiên, người dân Việt Nam sẽ bị kiểm soát thông tin cá nhân như họ kiểm soát dân Tàu.

Như vậy, luật An Ninh Mạng, hợp tác ngân hàng và giao dịch nhân dân tệ nó không phải là các mảng riêng biệt, mà nó là những bước đi cho một kế hoạch lớn. Kế hoạch Hán hoá Việt Nam được thiết kế rất công phu.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây