Trang chủ Tags Hán hóa

Tag: Hán hóa

Chuẩn bị

FB Đỗ Ngà 16-10-2018 Việt Nam đã áp dụng giao dịch Nhân Dân Tệ giao dịch tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Khi kinh tế...

Không đơn giản chỉ là cải cách chữ viết

"Cải cách như Bùi Hiền không còn là tiếng Việt nữa. Không phải vô lý khi một số bạn phát hiện âm đọc trong...