Nhất thể hay tam thể cũng là mèo

Phạm Trần

11-10-2018

Nếu triết lý “Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột” của nhà lãnh đạo “cải cách mở cửa” Đặng Tiểu Bình, đã đưa Trung Cộng từ một quốc gia chậm tiến lên hàng cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, sau Hoa Kỳ, thì chuyện “nhất thể” hay “tam thể” cầm quyền ở Việt Nam cũng chẳng khác gì cho đất nước nếu thứ mèo này tiếp tục ăn hại, cam phận cúi đầu trước Bắc Kinh và cứ mãi bám lấy chủ nghĩa Cộng sản hại dân.

Đó là hậu quả không cần tranh cãi như đang hồ hởi và phấn khởi diễn ra ở Việt Nam, sau khi Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, theo báo đài nhà nước, được Hội nghị Trung ương 8/XII “thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV”, diễn ra từ ngày 22/10/2018.

Một số đảng viên Đại biểu Quốc hội tỏ vẻ vui mừng, coi việc ông Trọng ôm trọn, tập trung quyền lãnh tụ đảng và chủ tịch nước “là một chủ trương, quyết sách đúng đắn và cấp bách” (báo Người Lao Động, 4/10/2018)

Nhưng cũng có vô số báo và “nhà bình luận” loạn cào cào đã lạm dụng “nhân dân” để trơ trẽn nịnh chủ như trường hợp ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông nói: “Tôi rất mừng nếu Tổng Bí thư được bầu làm Chủ tịch nước bởi đây là phương án hợp lòng dân”. (Báo Giáo dục Việt Nam, ngày 03/10/2018)

Ông Nguyễn Ngọc Bảo (Đại biểu Quốc hội khóa 13) cũng nói: Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước là việc hợp ý Đảng, lòng dân”. (Báo GDVN 7-10-018)

Thậm chí, cử tri Lê Đức Hạnh (phường Kim Mã, Hà Nội) cũng cuồng nhiệt nói với ông Nguyễn Phú Trọng: “Dân tuyệt đối tin tưởng, đồng tình ủng hộ và mong Tổng Bí thư tiếp nhận trọng trách cao cả này để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng, nhân dân được lâu hơn, nhiều hơn…” (theo Đài Tiếng nói Việt Nam, VOV, ngày 08/10/2018).

Ông Nguyễn Duy Quang, Tổ trưởng Tổ dân phố 38, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cũng nói: “Tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương của Trung ương và tin tưởng đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước sẽ lãnh đạo đất nước đi tới nhiều thắng lợi vẻ vang”. (VOV, ngày 04/10/2018)

Toàn là những cổ động viên “bẻo mép hớt lẻo”. Chả biết họ đã lấy tư cách gì mà cứ mở miệng là lôi nhân dân ra đứng đầu lưỡi để phô trương cho bản thân.

MỘT HAY HAI LÀ MỘT?

Nhưng chả nhẽ họ chẳng biết, dù khi chưa ôm chức danh Chủ tịch nước, chức vụ Tổng Bí thư đảng đã dành cho ông Trọng mọi quyền lực vì Điều 4 Hiến pháp đã quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Và mặc dù Tổng Bí thư chỉ là một cá nhân của tập thể lãnh đạo theo nguyên tắc gọi là “tập trung dân chủ”, hay “tập thể lãnh đao, cá nhân phụ trách”, nhưng ông là người đứng đầu đảng, đứng đầu Bộ Chính trị, cơ chế quyết định mọi việc của đất nước nên ông nắm quyền sinh sát quan trọng nhất của Ban Chấp hành Trung ương đảng, khóa XII gồm 178 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Hơn nữa, các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ là các Ủy viên của Bộ Chính trị, nhưng không thể ngang hàng với chức Tổng Bí thư. Vì vậy, kể từ sau ngày ông Hồ Chí Minh qua đời ngày 02/09/1969, chức danh Chủ tịch nước từ ông Tôn Đức Thắng đến đời Trần Đại Quang không có quyền bằng ông Hồ vì không phải là Chủ tịch đảng. Tất nhiên cũng không ngang bằng Tổng Bí thư đảng, nếu không muốn nói chỉ là hình thức để làm cảnh trong nghi lễ mà thôi.

Có lẽ vì vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng không muốn người ta coi ông là người “kiêm nhiệm 2 chức vụ” mà là “một người làm hai việc”. Ông cũng không thích cụm từ “nhất thể hóa”, vì không phù hợp với Hiến pháp khi chưa sửa đổi nhập 2 chức danh vào làm một.

Hơn nữa Điều lệ đảng cũng viết y chang như Hiến pháp: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc…

“Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động….

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng…Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”.

Qua Cương lĩnh đảng, đảng cũng cuỗm luôn quyền cai trị như Hiến pháp: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động…Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta…

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn…Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy…”.

Vì vậy mà trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 8/10/2018, ông Trọng quanh co rằng: “Việt Nam đã có giai đoạn lịch sử Bác Hồ làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Đảng, “sau đó rồi tách”.

“Đến bây giờ thì không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống. Vừa rồi không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi, rất đột ngột, mặc dù bệnh hiểm nghèo đã được chữa trị cả năm nay. Khuyết chức danh Chủ tịch nước, phải có người làm thay; Bộ Chính trị, Trung ương chuẩn bị nhiều phương án, thảo luận rất dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao giới thiệu Tổng bí thư ứng cử Chủ tịch nước. Đây là ý kiến của Trung ương còn ra Quốc hội sẽ bầu“.

Ông cũng nhấn mạnh, “không nên nói là Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, nói tắt thì được nhưng không đúng tiêu chí. Đây là hai cơ chế khác nhau, hai cơ quan khác nhau, không thiên vai nào chính vai nào phụ; đồng thời cũng không nói nhất thể hoá, nôm na thì đây là bầu cho một người để làm hai công việc này”. (Theo bản tin của VOV, ngày 08/10/2018)

Dù ông Trọng có, hay không muốn giãi bày ông không phải là người vẽ ra kế hoạch cho ông có thêm chức, thêm quyền hay giẫm lên Hiến pháp mà ngồi vào ghế mới, nhưng rõ ràng ông đã công khai ôm đồm một lúc 2 Ủy ban quan trọng để chuẩn bị Đại hội đảng XIII, tổ chức vào tháng 01/2021.

Theo tin chính thức thì: “Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế – Xã hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng tiểu ban”.

Do đó, dù “nhất thể” hay “tam thể” gồm: Đảng, Nhà nước, Quốc hội (lập pháp) và Thủ tướng (hành pháp) thì ông Trọng vẫn ăn trùm như khi chức danh Chủ tịch nước còn sống riêng biệt.

Nếu Cương lĩnh đảng, Điều lệ đảng và Hiến pháp đã viết giống nhau thì mọi chuyện rồi vẫn Mèo thế thôi, dù là “nhất thể” hay “tam thể”.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

 1. Mèo “nhất thể” lừa được nhiều chuột hơn mèo nhị thể, tam thể.
  Lừa được cả những con chuột mà trước đây, nhân dân tưởng không phải là chuột.

 2. TRỌNG VÀ LỜI BÌNH:

  “…cảm ơn sự ủng hộ của cử tri, song cũng nói rằng, đây là việc liên quan tới cá nhân nên không tiện nói…”
  ( Mô Phật ! …Tuy thế, diễn suất vẫn thua xa Hồ ! Hồ tự viết sách bảo rằng “ Người không muốn nói về mình’ ! )

  ‘… trước đây, thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch Đảng, nhưng sau đó thì bị cách ra…”
  ( Đưa tấm khiên ‘cụ Hồ” ra trước mặt …luôn là vũ khí tối ưu . Đứa nào chửi tao, vạch mặt tao …thì cũng chính là chửi cả …’thằng cha đó’, như vậy đã đủ để ‘khai trừ’ rồi vào tù nhé con, liệu hồn ! )

  “…Còn việc T.Ư thống nhất giới thiệu Tổng bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước thì không phải vì nhất thể hóa mà đây là tình huống…”
  ( Chính xác ! Khi nào virus lạ bám dính được vào hai cái ghế Thủ Tướng và CT Cuốc hội nữa, thì mới gọi là ‘nhất thể hóa” ! Còn sơ sơ thế này thì’chưa” ( đã thèm ) ! Cái này 100% là Trọng nói thiệt tình đấy ! )

  “….Vừa rồi không may đồng chí Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước mất đi đột ngột, mặc dù việc mắc bệnh hiểm nghèo đã được biết hàng năm trước …”
  (He he ! Một câu ngắn, mà sơ hở một đống, lộ liễu tứ bề, ý sau chửi cha ý trước …Biết trước ‘đồng chí’ bị bệnh hiểm nghèo cả năm trời, mà vẫn ép phải ‘trụ lại’ để công bố luật ANM, xong, lại phải ‘gồng việc’ đến giây cuối cùng…thì cái chết ấy đúng là ‘đột ngột’ quá ! Chắc là do …Việt Tân hay dư luận ”xuyên tạc” nên mới chết đó thôi …
  Thế là từ nay, hai chữ ‘đột ngột’ được dùng để chỉ những kết quả đã biết rõ khoảng một- hai năm trước ! )

  “…nhưng đồng chí không qua khỏi….”
  ( Chắc cú là thế rồi ! Mà dù cho có ráng ‘thay máu, lì đòn ‘ qua khỏi…đợt một, thì vẫn còn đợt hai, đợt ba …vv.nên, qua thế…éo nào khỏi được tay ta ?! ) .

  ‘…Bây giờ khuyết chức danh này thì phải có người làm ngay…”
  ( Ừ ! Gấp lắm , khẩn cấp lắm đó nghe… bây !Chữ ‘ngay’ ấy, có lẽ Trọng ráng nín nhịn mà không nhịn nổi, nó vọt ra và phơi trọn một tâm trạng rạo rực nôn nóng…dữ dội ! He he ! )

  “…Bộ Chính trị, T.Ư chuẩn bị nhiều phương án. Qua quá trình thảo luận dân chủ, trách nhiệm thì T.Ư thống nhất cao giới thiệu Tổng bí thư làm Chủ Tịch nước. Không biết ra Quốc hội bầu có được không…”
  ( Ừ nhỉ ! Cái QH dân chủ vạn lần có thói quen tranh luận ‘dân chủ’ …dữ lắm đó nghe, mậy ! Hơn xa mấy quốc gia tiến bộ nữa ….nghe mậy ! TW đảng xem thế nhưng không dám biết trước , hay quyết trước bất cứ chuyện gì cả đâu …tất cả là quyền của QH nghen mậy ! Tội’TW đảng’ quá ! )

  ‘…nhưng đây là ý kiến thống nhất của T.Ư…”
  ( Ha ha ha ! Cái này là nhắc lại, là …’đe dọa’ thêm vào cho chắc cú ! Bởi Lú biết bọn ngu trong QH khá đông, vì thế có thể có lắm thằng tưởng rằng cái thủ thuật…’khiêm tốn, tế nhị” rằng ‘…không biết có được không”… là Lú mình đang nói thiệt ! Rồi tưởng mình ‘to quyền lắm’ nên xuẩn động bỏ phiếu chống…vv ! Dùng bọn ngu thì phải lo xa, ‘khiêm tốn’ một thì phải kèm ‘ răn đe mười’ thế chúng mới khỏi …ngu ! )

  ‘… việc Tổng bí thư được giới thiệu làm Chủ tịch nước thì không nói kiêm vì đây là 2 cơ chế, 2 cơ quan khác nhau. Bên cạnh đó, cũng không nên nói đây là việc “nhất thể hóa” vì không phải nhất thể hóa mà chỉ là việc “bầu ông này làm 2 việc”…
  ( Móa nó ! Cái đất nước , cái dân tộc , cái đảng…thế …éo gì lại vô tình bạc nghĩa thế ?! Cả trăm triệu người, thế mà lại trút cả hai công việc khủng hàng đệ nhất , lên vai một lão già 74 tuổi ‘gần Mác xa Trời’ , thế thì còn có đạo lý, tình người gì nữa không, hả ? -Nhưng khốn nạn nhất, vẫn là bọn TW đảng béo mập….Chúng nó vào đảng lúc nhúc cả bầy, chui cao luồn sâu, xong ngồi yên đó, rồi 100% cùng nhau đùn đẩy hết 100% mọi việc nặng nhọc lên đôi vai 100% già yếu của một ông cụ 100% cả đời chỉ biết đọc sách xây dựng đảng ! -Xem ra, chỉ còn được một điều an ủi: Cụ làm thì vâng, cụ làm hai việc, nhưng còn “kiêm” thì nay cụ kiêm cả ‘hai… mâm’ !)
  ———

  Ngoài khái niệm mới về cụm từ “đột ngột”, có thêm khái niệm khác , cần ….bàn sâu tí :
  “Kiêm nhiệm” và “…làm hai việc” là khác nhau lắm! – OK, sao cũng được, và cũng vì thế mà ta hoàn toàn có thể nói Hitler không phải nhà độc tài gì cả, chỉ là một mình Hitler được tin tưởng giao cho làm đến mấy việc liền mà thôi : Nào Hitler Đảng trưởng đảng Xã hội, nào Hitler Quốc trưởng Đức quốc xã , nào Hitler Tổng tư lệnh quân đội Nazir, nào Hitler Thẩm phán tối cao giết sạch thù địch và dân Do thái….mém chút nữa là Hitler ‘làm thêm việc’ cai trị toàn châu Âu…! …Hic ! Rồi ngày xưa , Tần thủy hoàng cũng là một người làm nhiều việc chứ hổng phải bạo chúa hay ‘kiêm nhiệm’ hay ‘nhất thể hóa’ gì cả đâu, nha ! Tất cả bọn bạo chúa hay độc tài của quá khứ hay hiện tại, đã chết hay đang còn sống….đều là một người mà làm nhiệu việc khác nhau thôi nhé !

  Cái kiểu mặt dày ‘chày cối’ này của ngài TS XD đảng trông thật thãm hại ! Y làm người ta nhớ đến nhân vật lão ngoan đồng Châu bá Thông trong ‘Anh hùng xạ điêu” ! Lão ấy được Kim dung tiên sinh truyền thụ cho cái bản lĩnh đặc biệt ,gọi là ‘phân tâm nhị dụng’, tức thuật ‘song thủ hổ bác’ , có thể dùng tay trái vẽ hình tròn cùng lúc với tay phải vẽ hình vuông…Một người mà chia tâm ra làm hai, vừa phối hợp với nhau ,vừa chống lại nhau, đánh nhau kịch liệt…trông rất… vui ! Nhưng Trọng Lú mê Tôn ngộ Không, nên chắc còn ‘siêu’ hơn nữa , nhổ vài cọng lông, bỏ vào miệng nhai rột rột , phun ra hàng đống Tôn ngộ Lú đánh kẻ thù chạy tóe khói ! Trước mắt , chắc Trọng Lú nhai rồi phun ra bốn tay Lú giống hệt nhau, chiếm hết ‘tứ trụ’ …nhưng đó chỉ là ‘một người làm bốn việc’ thôi… nghen mậy, không phải là ‘kiêm’ hay ‘nhất thể hóa’ đâu à nha !

  Ha ha ! Biết đâu có ngày, cái tay ‘Trọng lập pháp’ sẽ ra luật để khống chế tay ‘Trọng Hành pháp’ ?! Hoặc tay ‘Trọng tư pháp’ có ngày xử tù tên ‘Trọng đảng trưởng’ ? …,Hay tay ‘Trọng đảng trưởng’ sẽ ban ‘visrus lạ’ cho cả ba tay Trọng lú kia…? – Sẽ vui chết luôn nha !

 3. Thây kệ hắn, hắn muốn cống hiến cho cái đảng Khốn của hắn thì cứ mặc cha hắn, Mai mốt hắn ngoẻo thì cái đảng khốn bỏ tiền ra mà Đảng Tang, mà xây lăng táng hắn. Đừng bắt thằng dân bỏ tiền. Dân đang giữ sức để hất hết đám cặn bã này xuông biển đông, hoặc đóng Hòm gửi về cho đại ca Tập của chúng, cho chúng về đoàn viên vơi trần ich tắc, lê chiêu thống. Chấm hết cái kiếp nạn đốn mạt mang tên đảng csvn

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây