Tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

Lê Thân

15-9-2018

Thân gởi Anh Trần Huỳnh Duy Thức

Cuộc đấu tranh xây dựng một đất nước VN thịnh vượng, dân chủ , nhân quyền, tam quyền phân lập, chống cường quyền và chống những hành động tiếp tay cho mưu đồ xâm lược VN của Bắc Kinh là một cuộc chiến đấu lâu dài gian khổ.

Trong hành trình đó anh Thức đã đóng góp rất nhiều kể cả sẵn sàng hy sinh cuộc sống và sinh mạng của mình. Chúng tôi những anh chị em trong CLB LÊ HIẾU ĐẰNG và bạn hữu vô cùng kính phục tinh thần đấu tranh can trường, bất khuất của anh. Chúng tôi khẳng định, hoàn toàn ủng hộ việc anh Thức đấu tranh bằng hình thức tuyệt thực để yêu cầu nhà cầm quyền thực thi luật pháp, trả tự do cho Anh vô điều kiện, và làm Án Lệ trả tự do cho các TNLT khác cùng bị quy chụp phạm tội như Anh.

Cái giá mà Anh đã trả và đang trả cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ, cho tự do nhân quyền, cho phồn vinh của đất nước Việt Nam là vô cùng lớn lao, là không gì sánh được. Vinh quang của Tổ quốc được xây đắp từ những người như Anh. Dù sống hay chết thì hình ảnh của Anh vẫn mãi mãi ở trong tim những người VN yêu nước và lương tri của loài người tiến bộ trên toàn thế giới .

Cuộc đấu tranh cho một đất nước VN dân chủ, tiến bộ, phồn vinh còn rất nhiều việc phải làm, cần có sự góp sức của Anh. Do đó chúng tôi khẩn thiết đề nghị Anh Trần Huỳnh Duy Thức ngưng tuyệt thực, phục hồi sức khỏe để cùng anh chị em, cùng nhân dân gánh vác nhiều công việc trong cuộc đấu tranh này của nhân dân VN.

Tổ quốc VN, nhân dân VN đang cần mạng sống của Anh Trần Huỳnh Duy Thức.

Xin chúc Anh Thức nhiều sức khỏe.

Thay mặt CLB LHĐ và thân hữu

Chủ nhiệm
Lê Thân

Ngày 10 tháng 9 năm 2018

____

Bài hát “Nước Nam của người Việt Nam” từ ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ TNLT Trần Huỳnh Duy Thức gửi tặng, với lời nhắn: “Chúng tôi gởi tặng quý vị video clip nhạc này như một món quà nhỏ để thay lời cám ơn chân thành của đại gia đình Trần Huỳnh Duy Thức“.

Bài do nhạc sĩ Việt Khang sáng tác, tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Già trình bày, nhạc sĩ Trúc Hồ hòa âm, phối khí:

Nước Nam của người Việt Nam

Bài hát "Nước Nam của người Việt Nam" từ ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ TNLT Trần Huỳnh Duy Thức gửi tặng, với lời nhắn: "Chúng tôi gởi tặng quý vị video clip nhạc này như một món quà nhỏ để thay lời cám ơn chân thành của đại gia đình Trần Huỳnh Duy Thức".Bài do nhạc sĩ Việt Khang sáng tác, tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Già trình bày, nhạc sĩ Trúc Hồ hòa âm, phối khí.

Publiée par Tiếng Dân News sur Samedi 15 septembre 2018

Bình Luận từ Facebook