Chào mừng báo Tiếng Dân một tuổi

GS Nguyễn Đình Cống

4-7-2018

Xin nhiệt liệt chào mừng báo Tiếng Dân tròn một tuổi. Một năm qua Tiếng Dân đã góp phần tích cực nâng cao dân trí, cổ vũ đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, vạch ra các thủ đoạn xấu xa của nền thống trị độc tài cộng sản, lên án các chủ trương và hành động lệ thuộc vào Trung cộng.

Tiếng Dân đã đồng hành kịp thời, tích cực với những phong trào của nhân dân bảo vệ quyền lợi chính đáng và chống áp bức, chống oan sai, ngăn ngừa hành động phản dân hại nước.

Báo Tiếng Dân kỷ niệm 1 năm tuổi, nhưng Tiếng Dân đã vang vọng từ năm 1927 với Huỳnh Thúc Kháng, Đào Duy Anh và nhiều chí sĩ yêu nước tiền bối. Phải chăng Tiếng Dân bây giờ đang tiếp nối ở mức cao hơn, rộng hơn truyền thống của ông cha, đấu tranh cho dân quyền, cho tự do tư tưởng, tự do ngôn luận.

Cuộc đấu tranh này là vì tương lai tươi sáng của dân tộc, đã tập hợp được nhiều tiếng nói rộng rãi có giá trị lý luận và thực tiễn ở trong và ngoài nước, nhưng nó đang bị thế lực cộng sản độc tài ra sức chống phá. Chắc rằng phải có một nỗ lực rất cao của một tập thể kiên định mới vượt qua được sự chống phá ác liệt và thâm hiểm này để tồn tại và phát triển. Xin tỏ lòng cảm phục và biết ơn các bạn.

Xin cầu mong cho Tiếng Dân củng cố vững chắc và phát triển mọi mặt để góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của dân tộc nhằm xóa bỏ độc tài và áp bức, vì tự do, hạnh phúc, tiến bộ.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây