Biểu tình tại nhà đòi phải hủy bỏ Luật Đặc khu Kinh tế

12-8-2018

Chúng tôi, Tương Lai, nguyên Thành viên Tổ Tư vấn Võ Văn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Xã Hội Học Việt Nam, Huỳnh Tấn Mẫm, đại biểu Quốc hội khóa VI, Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, và Lê Công Giàu, TổngThư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn 1966, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TNCS TPHCM đã bị ngăn chặn ngay tại nhà, không thể xuống đường ngày 10.6.2018 để cùng với đông đảo bà con, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp thuộc mọi tầng lớp nhân dân đủ mọi nghề nghiệp, mọi tôn giáo tín ngưỡng, mọi lứa tuổi, đặc biệt là đông đảo thanh niên “kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ ra.

Chúng tôi phẫn nộ lên án sự vi phạm nhân quyền, tước bỏ quyền tự do công dân, mà Điều 25 của Hiến pháp 2013 đã quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”. Chúng đòi hỏi nhà cầm quyền phải chấm dứt mưu toan và hành động vi hiến này.

Vì vậy, để hòa vào làn sóng đang trào dâng và có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ mà không một toan tính trấn áp, lừa mị nào có thể ngăn cản nổi, chúng tôi giương cao khẩu hiệu: PHẢI HỦY BỎ LUẬT ĐẶC KHU KINH TẾ, để biểu thị ý chí của chúng tôi. Ngày 10.6.2018.

PHẢN ĐỐI LUẬT AN NINH MẠNG

Nhận rõ hiểm họa của “Luật An ninh mạng”, chúng tôi, một nhóm nhân sĩ trí thức, nhà văn, nhà báo đồng thanh PHẢN ĐỐI LUẬT AN NINH MẠNG.

Đây là một đạo luật bóp chết quyền tự do ngôn luận, tạo cơ sở pháp lý cho phép các cơ quan quyền lực gia tăng quyền kiểm soát việc người dân, trước hết là trí thức và những người có khả năng lên tiếng phản biện những chính sách, giải pháp của thể chế toàn trị đi ngược lại với lợi ích của đất nước, nguyện vọng của nhân dân, phản khoa học, phản tiến bộ được bày tỏ quan điểm trên internet, một thành tựu khoa học to lớn giúp giải phóng con người, tạo điều kiện kết nối Việt Nam với thế giới. Nguy hiểm hơn nữa là luật này có thể tùy tiện biến những quan điểm, chính kiến ôn hòa thành tội phạm hình sự để dễ bề trấn áp.

Không chỉ trí thức, đội ngũ những người am hiểu về khoa học và công nghệ trong nước, mà công luận quốc tế cũng phản đối. Vừa rồi, Amnesty International [AI] đã kêu gọi các tập đoàn tin học có cơ sở tại Việt Nam, như Apple, Facebook, Google, Microsoft và Samsung phản đối dự luật này.

Hàng ngồi, từ trái sang: Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Tương Lai, Linh mục Huỳnh Công Minh, Đào Công Tiến, Huỳnh Tấn Mẫm

Hàng đứng từ trái sang: Lưu Trọng Văn, Nguyễn Công Bình, Trần Thế Việt, Kha Lương Ngãi, Lê Công Giàu, Lê Phú Khải, Nguyễn Quốc Thái, Tô Lê Sơn

Bình Luận từ Facebook