Đừng sống bằng tư duy suy nghĩ mọi thứ là bất biến – Nguồn cội của nô lệ từ đó mà ra

FB Đỗ Ngà

7-6-2018

Ảnh: internet

Tư duy nô lệ là gì? Nói cho cùng nó là sự mặc định những sự bất biến. Người dân Việt mặc định sức mạnh CS là vô đối với nhân dân nên có suy nghĩ buông xuôi “có lên tiếng cũng chẳng được gì”. Người đấu tranh dân chủ thì cho rằng “đánh động công an thì cũng chả có ích gì”, và thế là buông xuôi bỏ mất khía cạnh này.

Chống CS là chống cái cũ, chống cái thối nát, nói đúng ra những người đó là những người có suy nghĩ tiến bộ. Thế nhưng, lắm khi chính chúng ta cũng đã rơi vào tư duy lối mòn mà chúng ta không hề hay biết. Để lật được CS thì trước hết mỗi con người phải tẩy xóa những nếp suy nghĩ lối mòn. Trong doanh nghiệp, nếu phá tư duy lối mòn bạn sẽ được mở ra cơ hội bứt phá. Trong chính trị, phá được tư duy lối mòn đất nước sẽ mở ra cơ hội bứt phá. Trong những cuộc đấu tranh, nếu phá được tư duy lối mòn sẽ có cơ hội thành công cao hơn.

Chính quyền CS thứ gì cũng bắt chước mà không suy nghĩ. Tàu làm gì, CS làm vậy nên khi Tàu lồng ý đồ xâm lược mềm thì đám đầu đất làm theo. Và kết quả là, Việt Nam đang dần chui tọt vào họng Trung Cộng mà chưa có cách cứu chữa. Trong tình hình đó, dân lại suy nghĩ kiểu lối mòn mặc định rằng, đã là dân thì mãi mãi không thể chống nổi CS. Điều đó đã đưa tình hình nguy hiểm của đất nước thành sự an bài trong sự sắp xếp của Trung Cộng. Đây là lí do chính đã đưa Việt Nam đến tình trạng ngày một tồi tệ khó thay đổi.

Ngày 26/02/2018 ông chủ Geely Tàu bỏ ra 9 tỷ USD để sở hữu 9,69% cổ phần của Daimler – tập đoàn mẹ của thương hiệu Mercedes-Benz, và trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn công nghiệp lừng danh thế giới này. Nếu một mình ông này có làm thành một Daimler khổng lồ không? Câu trả lời là không. Vậy ở đây ý của tôi muốn nói là gì? Đó là sự góp phần của nhiều người, nhiều đối tượng mới có được cái vĩ đại.

Để đi đến thành công cho một sự đổi thay chính trị của Việt Nam cũng không ngoài nguyên tắc đó. Thứ nhất, phá suy nghĩ lối mòn trong dân. Thứ nhì, phá suy nghĩ lối mòn trong giới đấu tranh dân chủ. Thứ 3 phá lối mòn trong suy nghĩ của những người đang làm cho chính quyền CS. Không loại trừ bất kì một mặt trận nào, và không loại trừ bất kì một phương pháp nào cả. Nếu suy nghĩ lối mòn trong dân mà phá được, thì người ủng hộ sẽ như thác lũ. Nếu lối mòn trong giới đấu tranh dân chủ được phá, thì lãnh đạo tài năng cho phong trào và cho đất nước hậu CS sẽ không thiếu. Nếu phá lối mòn suy nghĩ trong chính những người giữ gìn chế độ thì khi thời điểm dân nổi lên, sự trở cờ sẽ xuất hiện và sự thành công đến sẽ dễ dàng hơn. Đấy là những đóng góp của mọi tầng lớp, kể cả những người CS yêu sự thật và công lí.

Đừng sống với những suy nghĩ mặc định sự bất biến. Đấy là tư duy nô lệ ở ngay trong suy nghĩ của ta mà ta không hề hay biết. Phải bỏ!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. – “Đừng sống bằng tuy duy suy nghĩ mọi thứ là bất biến. Nguồn cội của nô lệ từ đó”.
    Đúng vậy. Cho nên thằng lú đầu đảng CSVN mới gán cho những ai biết tư duy suy nghĩ rằng mọi thứ không phải bất biến, là những người suy thoái, tự diễn biến.
    Với Lú, các nô lệ của nó chỉ cần biết tư duy, biết suy nghĩ thôi đã đủ là tỗi lỗi.
    Thời của chúng nó đã hết, lũ lưu manh mọi rợ cầm đầu đảng CSVN.

Comments are closed.