Chúng tôi lên tiếng phản đối Dự thảo luật An ninh mạng

FB Hate Change

7-6-2018

Ảnh: FB Hate change

Với tư cách là công dân Việt Nam, chúng tôi lên tiếng phản đối Dự thảo luật An ninh mạng, dự kiến sẽ được các Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 12/6 tới đây.

Các điều khoản đề xuất trong Dự thảo luật An ninh mạng không thể hiện được các phương pháp hợp lý để bảo đảm an ninh trên mạng của Nhà nước và người dân. Trong khi đó, Dự thảo luật này lại tiềm ẩn khả năng xâm phạm nghiệm trọng các quyền căn bản của công dân, cụ thể như sau:

– Xâm phạm quyền riêng tư và quyền bí mật thư tín: Nhà cung cấp dịch vụ mạng phải xác thực thông tin người dùng, và cung cấp nó cho cơ quan chấp pháp khi có yêu cầu mà không thông qua tòa án. Như vậy, cơ quan chấp pháp sẽ có quyền yêu cầu cung cấp thông tin người dùng bất cứ lúc nào, mà không cần phải chứng minh cá nhân đó có vi phạm pháp luật hay không. Điều này tạo ra rủi ro lớn xâm phạm vào quyền riêng tư của cá nhân. Trong khi đó, chuẩn mực của nhà nước pháp quyền là quyền tự do của cá nhân nếu bị tước đi thì phải do toà án quyết định, cho dù là cá nhân phạm tội.

– Cản trở quyền tự do ngôn luận: Nhà cung cấp dịch vụ mạng phải xoá thông tin đăng trên mạng nếu thông tin bị xác định là “xấu”, “độc” theo yêu cầu của cơ quan chấp pháp và lưu vết thông tin đó để cung cấp cho cơ quan chấp pháp. Trong khi đó các loại thông tin xấu được liệt kê rất mơ hồ, không có quy định hay thủ tục cụ thể để công dân có cơ hội bảo vệ ý kiến của mình trong một quy trình công bằng và minh bạch.

– Tước đi quyền sử dụng internet: Nhà cung cấp dịch vụ mạng phải không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet và các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải lên mạng một số loại thông tin có nội dung xấu theo luật. Như vậy, chỉ cần cơ quan quản lý cho rằng một tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin bị cho là “xấu”, “độc”, thì đã có thể bị tước đi quyền sử dụng internet, trong khi đây là quyền cơ bản của con người trong thế giới hiện đại và không thể bị tước bỏ.

Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bạn bè Việt Nam trong và ngoài nước lên tiếng phản đối Dự thảo luật An ninh mạng này.

Bằng cách thể hiện quan điểm cá nhân, chúng ta đang thực hành quyền công dân của mình, vào trao cho các Đại biểu Quốc hội một cơ hội được lắng nghe và thực hiện đúng sứ mệnh đại diện cho nhân dân của họ.

Để chung tay cùng chúng tôi phản đối Dự thảo Luật An ninh mạng lần này, các bạn có thể:

– Tham gia ký tên kiến nghị không thông qua Dự thảo Luật An ninh mạng.

– Viết thư tay, thư điện tử, gửi tin nhắn hoặc gọi điện đến các Văn phòng Đại biểu Quốc hội hoặc các Đại biểu Quốc hội.

Xem Danh sách thông tin của 63 Văn phòng Đại biểu Quốc hội.

Danh sách các Đại biểu Quốc hội khóa XIV kèm thông tin cá nhân.

Tham khảo các mẫu thư, mẫu tin nhắn.

Sau khi liên lạc với các Đại biểu Quốc hội, các bạn có thể chụp màn hình điện thoại hoặc ghi âm cuộc gọi và chia sẻ lên trang sự kiện này với hashtag #phandoiluatanninhmang.

– Đặt ảnh “Phản đối Luật An ninh mạng” làm ảnh bìa trang Facebook cá nhân.
Tải ảnh gốc tại đây.

– Chia sẻ sự kiện, viết status kèm hashtag #phandoiluatanninhmang, và kêu gọi bạn bè, người thân cùng tham gia lên tiếng.

Biến thái độ thành hành động, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng bằng sự góp sức chung tay của mỗi người, chúng ta có thể ngăn chặn được một Luật An ninh mạng đang đe dọa nghiêm trọng đến các quyền và sự tự do của mỗi chúng ta.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây