Nguyễn Xuân Anh hay là sự phản bội?

FB Tâm Chánh

21-9-2017

Các “thái tử đảng”. Nguồn: internet

Suy thoái chính trị của đảng diễn ra nhanh chóng trong độ hơn 10 năm nay. Nhất là khi ban lãnh đạo đảng xụi lơ để con trai Nông Đức Mạnh làm quan cùng triều với cha mình. Cái lạ là hầu như ai có biết cũng đều dè bĩu tài năng đức độ của vị thái tử này.

Ai cũng biết chỉ Trung ương một mực không hiểu?

Rồi đến con trai Thủ tướng rớt thành uỷ viên lại trúng Trung ương dự khuyết cùng khoá. Chưa có một tiền lệ nào như thế trong lịch sử đảng thì phải. Từ đó khắp chốn con quan leo lẹ làng lên các vị trí lãnh đạo.

Cũng phải nói cho công bằng không cứ con quan là làm quan, mà chủ yếu là con quan cỡ đứng đầu nghành, địa phương.

Chưa bao giờ, thậm chí trong chế độ phong kiến, các ấm tử được trọng dụng như trong 10 năm qua của đảng. Nó như là một sự giễu cợt với nhân dân: bảo vệ chế độ để chế độ ấy sắp đặt ghế cho con cái thân tộc của những kẻ lãnh đạo.

Đó thực sự là một sai lầm chính trị.

Đảng không thể tự mình trao cho con cái của lãnh đạo cơ hội nhiều hơn nhân dân. Không có biện minh nào thuyết phục nổi xương máu đã đổ cho mục tiêu bình đẳng, tự do để xây dựng một nền chính trị quí tộc.

Đó có gì khác hơn một sự phản bội?

Đảng cần làm nhiều hơn gấp nhiều lần việc xử lý một Nguyễn Xuân Anh. Trong xử lý cần phân tích rõ ràng, thấu đáo sai lầm của cấp lãnh dạo và cá nhân đã đồng tình dọn sẵn hoạn lộ cho các thái tử đảng.

Nhân dân hiểu đảng không có lợi ích tự thân nào khác chính từ những trường hợp cụ thể này.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Đảng CSVN không có lợi ích nào khác là quyết tâm giữ vững ngai vàng, ghế quan, vinh hoa phú quí cho riêng ĐCSVN.

    Dân đen sống chết mặc bay.

    ĐCSVN coi dân Việt Nam chỉ là những con vịt để ĐCSVN vặt lông.

    Như vậy nhé!

Comments are closed.