“Báo chí cách mạng” phải tự làm một cuộc cách mạng

Mạnh Kim

20-06-2017

“Báo chí cách mạng VN”. Ảnh: internet.

“Báo chí cách mạng” là báo chí loại gì? Thế giới chẳng có mô hình hay thể loại nào gọi là “báo chí cách mạng” cả.

Báo chí chỉ gói gọn trong ý nghĩa và khái niệm của tự do ngôn luận. Càng chính trị hóa hoạt động báo chí bằng từ “cách mạng” càng lộ rõ sự mỉa mai của nền báo chí ngày nay, vì “cách mạng” trong báo chí bây giờ đồng nghĩa với một nền báo chí khiêu dâm. “Cách mạng” trong hoạt động báo chí cũng thể hiện bản chất của một chế độ ngày càng sợ hãi các cuộc cách mạng trong việc mang lại thông tin cung cấp và sự thật.

“Báo chí cách mạng” co rúm tránh né những sự kiện chính trị-xã hội mang tính cách mạng và nhu cầu thay đổi. Thất thủ tuyệt đối trước làn sóng tự do thông tin trên mạng, “báo chí cách mạng” phản ứng trong hỗn loạn và vô nguyên tắc bởi những tin nhắn ra lệnh phải gỡ bài này hoặc đăng bài kia.

“Báo chí cách mạng” cũng đẻ ra những “cây bút cách mạng” mà nghề báo với họ ngày càng trở nên “chuyên nghiệp hóa” khả năng cũng như kỹ thuật kết thân quan chức, để che chắn và cùng nhau chia sẻ quyền lợi. Yếu tố “viết sử” như một phần của công việc nghề báo gần như không tồn tại trong “báo chí cách mạng”. Yếu tố xây dựng xã hội và đạo đức xã hội bằng giáo dục thông qua báo chí trong “nền báo chí cách mạng” là khái niệm xa vời.

“Báo chí cách mạng” không cần giáo dục. “Báo chí cách mạng” chỉ cần tạo ra một xã hội định hướng dư luận. Đừng ngạc nhiên khi thấy xã hội ngày càng đổ nát trong khi nó đang sống trong một nền báo chí tồi tệ và thậm chí có khi khốn nạn. Như cái thể chế đang cai trị tất cả, trong đó có báo chí, nền báo chí này không thể sửa được. Sự thất bại và bế tắc của nó trước làn sóng thông tin tự do cho thấy nó phải tự làm một cuộc cách mạng để thay đổi, nếu nó muốn tồn tại, để nó không còn vỗ ngực “tự hào” cái gọi là “nền báo chí cách mạng”.

Bình Luận từ Facebook