Trang chủ Tags Ủy ban Bảo vệ Ký giả

Tag: Ủy ban Bảo vệ Ký giả

Chính quyền Trump và phương tiện truyền thông (Phần cuối)

Ủy ban Bảo vệ Ký giả Dịch giả: Song Phan 16-4-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5...

Chính quyền Trump và phương tiện truyền thông (Phần 7)

Ủy ban Bảo vệ Ký giả Dịch giả: Song Phan 16-4-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5...

Chính quyền Trump và phương tiện truyền thông (Phần 3)

Ủy ban Bảo vệ Ký giả Dịch giả: Song Phan 16-4-2020 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Báo chí truy cập thông tin chính phủ dưới thời...

Chính quyền Trump và phương tiện truyền thông (Phần 1)

LTS: Báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) công bố ngày 16 tháng 4 năm 2020, đưa ra những chi tiết...