Trang chủ Tags Tù trưởng Seattle

Tag: Tù trưởng Seattle

Bài diễn văn của tù trưởng Seattle, bảo vệ đất đai và thiên nhiên

14-9-2020 Lời giới thiệu: Ông Seattle (1786-1866) là tù trưởng của hai bộ tộc da đỏ Suquamish và Duwamish, cư trú ở khu vực Tây...