Trang chủ Tags Tự diễn biến

Tag: Tự diễn biến

Nguy to không nhỏ

Phạm Trần 14-3-2019 Ban Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền bảo vệ Đảng và Bộ Chính trị đã nhìn nhận Đảng nguy to trước “quốc nạn”...

Lời nói thật lộ bản chất thật

Trung Nguyễn 12-4-2018 Thế tất … thua của đảng cộng sản Ngày 10/4 vừa qua, khi họp Ban Bí thư đảng Cộng sản, ông Tổng Bí thư...

Những cuộc “tự biễn biến”, “tự chuyển hóa” nối tiếp

Bùi Tín 23-3-2018 Bộ Chính trị và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra không biết bao nhiêu Nghị quyết chống hiện tượng “tự diễn biến“,...

Không thể làm người mà không tự diễn biến

Vũ Thạch 5-9-2017 Có lẽ đã được Bắc Kinh cho biết trước về cuộc diễn tập bằng đạn thật của Hải Quân Trung Quốc cách bờ...