Trang chủ Tags Tự diễn biến

Tag: Tự diễn biến

Cô đã thay đổi

Lã Minh Luận 12-2-2020 Con nói: "Cô đã thay đổi rồi" và "từ nay hai đường, hai ngả"... Đúng! Con ạ! Cô đã thay đổi rồi...

Quy trình tự diễn biến

Dương Quốc Chính 20-10-2019 Về tâm lý chung của con người thì thường phải bị ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân mình, thì người ta...

Phản biện một bài báo

Nguyễn Đình Cống 15-8-2019 Bài “Khát vọng & Giá trị từ Cách mạng Tháng Tám”, đăng trên Văn hóa Nghệ An, ngày 14/8/2019, bắt đầu bằng...

Nguy to không nhỏ

Phạm Trần 14-3-2019 Ban Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền bảo vệ Đảng và Bộ Chính trị đã nhìn nhận Đảng nguy to trước “quốc nạn”...

Lời nói thật lộ bản chất thật

Trung Nguyễn 12-4-2018 Thế tất … thua của đảng cộng sản Ngày 10/4 vừa qua, khi họp Ban Bí thư đảng Cộng sản, ông Tổng Bí thư...

Những cuộc “tự biễn biến”, “tự chuyển hóa” nối tiếp

Bùi Tín 23-3-2018 Bộ Chính trị và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra không biết bao nhiêu Nghị quyết chống hiện tượng “tự diễn biến“,...

Không thể làm người mà không tự diễn biến

Vũ Thạch 5-9-2017 Có lẽ đã được Bắc Kinh cho biết trước về cuộc diễn tập bằng đạn thật của Hải Quân Trung Quốc cách bờ...