Trang chủ Tags Trung tâm Minh Triết

Tag: Trung tâm Minh Triết

Tuyên Bố Nhân Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Trung Quốc Gây Cuộc Chiến Tranh...

Lời giới thiệu: Sau khi đi dâng hương ở Đài Liệt sĩ Hà Giang và Đền Thờ Anh hùng, Liệt sĩ Chống Quân Trung...

Trung Tâm Minh Triết Lên Mười (2007-2017)

Nguyễn Khắc Mai 2-1-2018 Trung Tâm Minh Triết từ khi thành lập đến nay đã tròn 10 năm. Lên Mười là một chặng đường quan trọng,...

Kỷ niệm Lên Mười của Trung Tâm Minh Triết

23-11-2017 Sắp tới Trung tâm Minh Triết sẽ tổ chức kỷ niệm Lên Mười (2007- 2017).  Để đánh dấu 10 năm hoạt động của mình,...