Trang chủ Tags Trí thức

Tag: Trí thức

Vài lời minh oan

Nguyễn Đình Cống 3-11-2022 Đó là minh oan cho các nhà khoa học, các trí thức Việt Nam khi bị trách móc, còn nói nặng hơn...

Góp ý với TS Giáp Văn Dương

Nguyễn Đình Cống 4-11-2021 Tôi vừa đọc bài Trí thức cận thần và trí thức độc lập, của TS Giáp Văn Dương. Đó là một bài...

Trí thức đứng lên!!!

Ban Biên Tập BNS Tự do Ngôn luận số 302 2-11-2018 Với trình độ của một “giáo làng”, tư chất của một “tiểu nông”, với đầu...

Trí thức kiểu Nguyễn Phú Trọng và trí thức kiểu Chu Hảo (phần 3)

 Nhân Trần 31-10-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Thứ tư, Trí thức kiểu Nguyễn Phú Trọng và trí thức kiểu Chu Hảo? Chu Hảo hơn Nguyễn...

Trí thức kiểu Nguyễn Phú Trọng và trí thức kiểu Chu Hảo (Phần 2)

Nhân Trần 30-10-2018 Tiếp theo phần 1 Thứ ba, từ việc GS.Chu Hảo bị kỷ luật, chúng ta hãy xem thế nào là người trí thức? Cuộc...

Sự độc hại của đám trí thức máng lợn

FB Đỗ Ngà 5-6-2018 Nói đến cái máng người ta muốn nói đến nhiều điều quanh cái máng lợn. Thứ nhất, đó là nói đến đó...