Trang chủ Tags Trần Thuận Tông

Tag: Trần Thuận Tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 57)

Hồ Bạch Thảo 30-6-2021 Tiếp theo phần 1-56 57. Trần Thuận Tông (2) Niên hiệu: Quang Thái Tháng 2, năm Quang Thái thứ 8 (Minh Hồng Vũ...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 56)

Hồ Bạch Thảo 17-6-2021 Tiếp theo phần 1-55 56. Trần Thuận Tông Niên hiệu: Quang Thái Tháng chạp năm Quang Thái thứ 1 ; sau khi Đế Hiện...