Trang chủ Tags Trần Thiếu Đế

Tag: Trần Thiếu Đế

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 58)

Hồ Bạch Thảo 16-7-2021 Tiếp theo phần 1-57 58. Trần Thiếu Đế Tháng 3, năm Quang Thái thứ 11 (Minh Hồng Vũ thứ 31), Vua Trần...