Trang chủ Tags Trần Quân

Tag: Trần Quân

Nền pháp trị phọt phẹt thì tất cả đều phọt phẹt (Phần 2)

Trần Quân 31-7-2020 Tiếp theo phần 1 Để lâu quá rồi, hôm nay mới có cơ hội viết phần 2 của bài về phọt phẹt, gọi là...

Nền pháp trị phọt phẹt thì tất cả đều phọt phẹt (Phần 1)

Trần Quân 8-7-2020 Năm trước, Trần tôi đã có loạt bài về nền pháp trị phọt phẹt, với chủ hướng cùng cung cách san định luật...