Trang chủ Tags Trần Mạnh Hảo

Tag: Trần Mạnh Hảo

“Vinh danh thơ dở”

Trần Mạnh Hảo 10-4-2021 Hoan hô Báo Văn Nghệ đã quá thành công trong mục tiêu "Vinh danh thơ dở", chọn những bài thơ không phải...

Những ai dám “cả gan” in truyện ngắn “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy...

Trần Mạnh Hảo Trong hồi ký của nhà văn Nguyên Ngọc, khi nói về Nguyễn Huy Thiệp, ông Ngọc viết: “Tôi không phải là người...

Về nhân vật “Jean Valjean gọi bằng cụ”

Trần Mạnh Hảo 7-3-2021 Về nhân vật "Jean Valjean gọi bằng cụ" – Tức ông Tôn Thất Tần trong truyện ký nổi tiếng "Đêm giữa ban...

Điếu văn của nhà văn Trần Mạnh Hảo, đọc tại tang lễ nhà văn,...

Trần Mạnh Hảo 8-9-2020 Điếu văn của nhà văn Trần Mạnh Hảo, thay mặt gia đình và đồng đội, sẽ đọc trong tang lễ nhà văn...

Khi một tài năng lớn, một tuổi trẻ anh hùng bị tha hóa

Trần Mạnh Hảo 15-2-2020 Hay là bị kịch Nguyễn Đình Thi. Mùa thu năm 1988, chúng tôi đang học tại học viện Goocky, khóa tại chức 4...

Trần Mạnh Hảo hơi bị sai

Nguyễn Huy Cường 11-5-2019 Tôi khó quên được buổi thăm Thi sỹ Trần Mạnh Hảo tại nhà riêng của anh. Hôm ấy tôi và tiên sinh...