Trang chủ Tags Trần Mạnh Hảo

Tag: Trần Mạnh Hảo

Điếu văn của nhà văn Trần Mạnh Hảo, đọc tại tang lễ nhà văn,...

Trần Mạnh Hảo 8-9-2020 Điếu văn của nhà văn Trần Mạnh Hảo, thay mặt gia đình và đồng đội, sẽ đọc trong tang lễ nhà văn...

Khi một tài năng lớn, một tuổi trẻ anh hùng bị tha hóa

Trần Mạnh Hảo 15-2-2020 Hay là bị kịch Nguyễn Đình Thi. Mùa thu năm 1988, chúng tôi đang học tại học viện Goocky, khóa tại chức 4...

Trần Mạnh Hảo hơi bị sai

Nguyễn Huy Cường 11-5-2019 Tôi khó quên được buổi thăm Thi sỹ Trần Mạnh Hảo tại nhà riêng của anh. Hôm ấy tôi và tiên sinh...