Trang chủ Tags Trần Mạnh Hảo

Tag: Trần Mạnh Hảo

Nền giáo dục phản giáo dục

Trần Mạnh Hảo 24-7-2023 Bộ Giáo dục Việt Nam hôm nay thực chất là bộ phản giáo dục, không phải nền giáo dục Việt Nam lạc...

Một nền giáo dục dối trá toàn diện

Trần Mạnh Hảo 4-4-2023 Một chế độ tốt đẹp bao giờ cũng có một nền giáo dục tốt đẹp và ngược lại. Hiện nay, nền giáo...

Những câu từ sắc sảo nhất của Trần Mạnh Hảo không có trong Tuyển...

Phạm Đình Trọng 15-9-2022 Đọc văn xuôi, truyện, kí sự, ngay cả đọc lí luận Mikhail Bakhtin, Milan Kundera tôi có thể đọc một mạch cả...

“Vinh danh thơ dở”

Trần Mạnh Hảo 10-4-2021 Hoan hô Báo Văn Nghệ đã quá thành công trong mục tiêu "Vinh danh thơ dở", chọn những bài thơ không phải...

Những ai dám “cả gan” in truyện ngắn “Tướng về hưu” của Nguyễn Huy...

Trần Mạnh Hảo Trong hồi ký của nhà văn Nguyên Ngọc, khi nói về Nguyễn Huy Thiệp, ông Ngọc viết: “Tôi không phải là người...

Về nhân vật “Jean Valjean gọi bằng cụ”

Trần Mạnh Hảo 7-3-2021 Về nhân vật "Jean Valjean gọi bằng cụ" – Tức ông Tôn Thất Tần trong truyện ký nổi tiếng "Đêm giữa ban...

Điếu văn của nhà văn Trần Mạnh Hảo, đọc tại tang lễ nhà văn,...

Trần Mạnh Hảo 8-9-2020 Điếu văn của nhà văn Trần Mạnh Hảo, thay mặt gia đình và đồng đội, sẽ đọc trong tang lễ nhà văn...

Khi một tài năng lớn, một tuổi trẻ anh hùng bị tha hóa

Trần Mạnh Hảo 15-2-2020 Hay là bị kịch Nguyễn Đình Thi. Mùa thu năm 1988, chúng tôi đang học tại học viện Goocky, khóa tại chức 4...

Trần Mạnh Hảo hơi bị sai

Nguyễn Huy Cường 11-5-2019 Tôi khó quên được buổi thăm Thi sỹ Trần Mạnh Hảo tại nhà riêng của anh. Hôm ấy tôi và tiên sinh...