Trang chủ Tags Trần Đĩnh

Tag: Trần Đĩnh

Thủ trưởng của Thủ trưởng cha tôi

Mẹ kiếp, tiên sư cha nhà chúng mày, tôi gào lên trong phòng có một mình mình như thằng điên. Xưa nay không chỉ...

Ông Trần Đĩnh gửi thư cho Quốc hội

LTS: Chúng tôi có nhận được thư của nhà văn, nhà báo Trần Đĩnh, tác giả hồi ký Đèn Cù, gửi tới các vị...