Trang chủ Tags Thượng tôn pháp luật

Tag: Thượng tôn pháp luật

Ai là người phải “Thượng tôn pháp luật” trong vụ Đồng Tâm?

Nguyễn Đình Ấm 27-7-2017 Sau vụ công an Hà Nội đánh trọng thương cụ Kình, bắt cóc đưa lên thành phố giam giữ, vu cáo cụ...

“Thượng tôn pháp luật”, trước hết là phải áp dụng từ cấp lãnh đạo

Trương Nhân Tuấn 16-7-2017 Hôm rồi tôi có nói về việc: Cán bộ nhà nước bây giờ mở miệng ai cũng nói “thượng tôn pháp luật,...

Thượng tôn pháp luật

FB Lê Nguyễn Duy Hậu 11-7-2017 Chắc giờ thì ai cũng hiểu khẩu hiệu "thượng tôn pháp luật" không phải là thần chú cho mọi vấn...