Trang chủ Tags Thái Kế Toại

Tag: Thái Kế Toại

Nguyễn Hữu Đang – Thủ lĩnh của một cuộc cách mạng (Phần 2)

Thái Kế Toại 3-4-2021 Tiếp theo Phần 1 Ông Đang tự khai ông 1949 làm Chánh thanh tra Bình dân học vụ. Có thể đó là một...

Nguyễn Hữu Đang – Thủ lĩnh của một cuộc cách mạng (Phần 1)

Thái Kế Toại Ông Nguyễn Hữu Đang (bí danh Phạm Đình Thái) sinh ngày 15 tháng 8 năm 1913 trong một gia đình công chức...