Trang chủ Tags Tam quyền phân lập

Tag: Tam quyền phân lập

Nhà nước ta không Tam Quyền Phân Lập (Phần cuối)

Nghiêm Huấn Từ 13-7-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 và phần 5 XI. Cách thức bầu Quốc hội chúng...

Nhà nước ta không Tam Quyền Phân Lập (Phần 5)

Nghiêm Huấn Từ 12-7-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 và phần 4 X. Quốc hội: Cơ quan đại diện cho Ông Chủ ...

Nhà nước ta không Tam Quyền Phân Lập (Phần 4)

Nghiêm Huấn Từ 11-7-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 và phần 3 VIII. Một câu nói về địa vị mới của người dân Trước năm 1945,...

Nhà nước ta không Tam Quyền Phân Lập (Phần 3)

Nghiêm Huấn Từ 10-7-2020 Tiếp theo phần 1 và phần 2 VI. Chế độ ta sống sót sau chiến tranh lạnh 1- Từ sau năm 1945 không...

Nhà nước ta không Tam Quyền Phân Lập (Phần 2)

Nghiêm Huấn Từ 9-7-2020 Tiếp theo phần 1 IV. Tam quyền phân lập: Nhà nước của thời đại 1- Sự hoàn chỉnh và phổ biên Học thuyết phân quyền...

Nhà nước ta không Tam Quyền Phân Lập (Phần 1)

Nghiêm Huấn Từ 8-7-2020 LTS: Chúng tôi nhận được bài viết sau đây của tác giả Nghiêm Huấn Từ,  viết nhân dịp Việt Nam sắp diễn...

Ai mơ ước nhân quyền? Ai lật đổ chính quyền?

Trung Nguyễn 10-12-2017 Trung Nguyễn 10-12-2017 Nhân ngày kỷ niệm nhân quyền quốc tế 10/12/2017 năm nay, có lẽ những ai quan tâm đến tình hình nhân quyền...

Đòi thực hiện thể chế xã hội dân sự sẽ bị khai trừ Đảng

LTS: Ngày 15-11-2017 vừa qua, ông Trần Quốc Vượng, thay mặt Bộ Chính trị, đã ký ban hành Quy định số 102-QĐ/TW, về xử...