Trang chủ Tags Sáp nhập địa phương

Tag: Sáp nhập địa phương

Con kiến leo cành đa…

Lưu Trọng Văn 18-7-2021 Theo nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đối với tỉnh miền núi, vùng cao quy mô dân số...

Họ lại muốn dẫm vào vết xe đổ ư?

Nguyễn Như Phong 17-7-2021 Tôi đọc được thông tin về việc Bộ Nội vụ đưa ra kế hoạch dự kiến sáp nhập các tỉnh có diện...

Sáp nhập tỉnh không phải là biện pháp để Việt Nam hùng mạnh

Nguyễn Ngọc Chu 16-7-2021 Nghe tin Bộ Nội vụ chuẩn bị phương án nhập tỉnh mà buồn. Buồn vì thấy rằng những nhà quản lý hiện...