Trang chủ Tags Quỳ gối

Tag: Quỳ gối

Quỳ gối hay đánh đập, không phải là cách giáo dục, mà chỉ là...

Lê Nguyễn Duy Hậu 16-5-2019 Ủng hộ hay không sử dụng đòn, roi, hay các hình thức quỳ gối như hình phạt cho học sinh là...

Bạn không phải là con kiến

FB Trần Trung Đạo 3-12-2018 Tại Việt Nam CS, một hiện tượng xã hội nổi bật, ngày càng phổ biến và đặc thù hơn các xã...