Trang chủ Tags Phùng Hữu Phú

Tag: Phùng Hữu Phú

Hội đồng Lý luận Trung ương Việt Nam cạn kiệt thực tiễn và lý...

Thuận Đạo 15-6-2020 Gần đây, phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú “về những điểm mới trong dự...

Đôi điều trao đổi với ông Phùng Hữu Phú

Nguyễn Ngọc Chu 13-6-2020 Giật mình với những luận điểm của ông Phùng Hữu Phú ở trình độ Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung...

Phản biện ông Phùng Hữu Phú

Nguyễn Đình Cống 12-6-2020 Ông Phú, sinh năm 1948, GSTS, là Chủ tịch Hội đồng khoa học của Trung ương Đảng, là Phó Chủ tịch Hội...