Trang chủ Tags Nguyễn Thành Chiến

Tag: Nguyễn Thành Chiến

Vì sao Việt Nam nên từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin (CNML)

Nguyễn Thành Chiến 28-12-2018 Ngay trong cuốn sách của mình (Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch của Trần Dân Tiên) ,...