Trang chủ Tags Nguyễn Hoàng Tuấn

Tag: Nguyễn Hoàng Tuấn

Liếm máu ở Thủ Thiêm

Trương Châu Hữu Danh 3-3-2020 Hai mươi năm nay, dân Thủ Thiêm oán hận ngút trời bởi nhóm cán bộ bẩn móc tay cùng doanh nghiệp...