Trang chủ Tags Lấy phiếu tín nhiệm

Tag: Lấy phiếu tín nhiệm

Tín nhiệm cao theo kiểu đúng quy trình

Bá Tân 26-10-2018 Báo chí quốc doanh hết lời “đồng ca” tô hồng,  vuốt ve hai nhân vật có phiếu tín nhiệm cao nhất, vừa công...