Trang chủ Tags Lấy phiếu tín nhiệm

Tag: Lấy phiếu tín nhiệm

Hoạt cảnh lấy phiếu tín nhiệm: “Đừng thấy đỏ mà tưởng là chín!”

Blog RFA Gió Bấc 19-5-2023 Báo chí Việt Ngữ Hải ngoại theo dõi khá sát sao diễn biến Hội nghị Trung ương 7, dự đoán, bình luận...

Tín nhiệm cao theo kiểu đúng quy trình

Bá Tân 26-10-2018 Báo chí quốc doanh hết lời “đồng ca” tô hồng,  vuốt ve hai nhân vật có phiếu tín nhiệm cao nhất, vừa công...