Trang chủ Tags Hồ Đức Phớc

Tag: Hồ Đức Phớc

Khái niệm vô minh và sự tàn ác của người CSVN

LS Đào Tăng Dực 24-11-2018 Một trong những chân lý sâu sắc của Phật Giáo là những sự tàn ác với đồng loại cũng như tham...