Trang chủ Tags Hồ Bạch Thảo

Tag: Hồ Bạch Thảo

Phủ, châu, huyện tại Việt Nam đổi thay dưới thời Minh đô hộ

Hồ Bạch Thảo 16-4-2018 A. Thời kỳ mới đô hộ Dưới thời Minh đô hộ, sử sách tại An Nam bị tịch thu đem về Tàu hoặc...

Bàn về bản in Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tại Nhật Bản

Hồ Bạch Thảo 21-3-2018 Vào tháng 7 năm cuối đời Tự Đức , một phái đoàn Tướng hiệu tham mưu bản bộ Nhật Bản đến thăm...

Chân Lạp Phong Thổ Ký đáp thuyền ngược dòng Cửu Long thăm Đế Thiên...

Hồ Bạch Thảo 21-2-2018 Trên 700 năm về trước tác giả Chân Lạp Phong Thổ Ký đáp thuyền ngược dòng Cửu Long, thăm Đế Thiên...

Tìm ra chân dung vua giả Quang Trung

Hồ Bạch Thảo 2-1-2018 Báo Tuổi Trẻ tại Sài gòn tuyên bố đã tìm ra chân dung chính xác nhất của vua Quang Trung, nhưng chỉ...

Sau Chiến Tranh Nha Phiến thất bại, Trung Quốc có ý định dựa vào...

Hồ Bạch Thảo 27-12-2017 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Mẫu chiến thuyền Việt Nam do Tổng đốc Lưỡng Quảng Lâm Tắc Từ sưu tầm Khi...

Sau Chiến Tranh Nha Phiến thất bại, Trung Quốc có ý định dựa vào...

Hồ Bạch Thảo 21-12-2017 Tiếp theo phần 1 2. Học giả Nguỵ Nguyên đề nghị Trung Quốc nên bắt chước chiến thuật thuỷ chiến của Việt...

Sau Chiến Tranh Nha Phiến thất bại, Trung Quốc có ý định dựa vào...

Hồ Bạch Thảo 19-12-2017 1. Vua Đạo Quang mưu tìm viện trợ từ Việt Nam Sau khi nha phiến bị Tổng đốc Lâm Tắc Từ tịch...

Quân chúa Nguyễn xua đuổi người Âu châu xâm chiếm Côn Đảo

Hồ Bạch Thảo 2-11-2017 Phí Tín, tác giả Tinh Tra Thắng Lãm , đảm nhiệm chức Thông sự cho phái đoàn Trịnh Hoà, 4 lần...

Vì lẽ gì Việt Nam ta không bị Hán Hoá?

Hồ Bạch Thảo 8-10-2017 Lãnh thổ Trung Quốc thời xa xưa chỉ bằng mấy tỉnh hiện nay, nhưng nhờ sức bành trướng không ngừng lan ra...

Đính chính vài chi tiết về các trận thuỷ chiến chống quân Nguyên tại...

LTS: Nhân sự kiện Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc Scott H. Swift cùng với Đại sứ Mỹ Ted...

Ngoại tộc dày xéo, cai trị Trung Quốc (phần 5)

Hồ Bạch Thảo 22-9-2017 Tiếp theo phần 1 ; phần 2; phần 3 và phần 4 IX. Mãn Thanh A. Thời kỳ Hậu Kim Đầu triều Minh, Nữ Chân...

Ngoại tộc dày xéo, cai trị Trung Quốc (phần 4)

Hồ Bạch Thảo 22-9-2017 Tiếp theo phần 1 ; phần 2 và phần 3 VII. Nước Kim Nước Kim do dân tộc Nữ Chân tại phía đông bắc...

Ngoại tộc dày xéo, cai trị Trung Quốc (phần 3)

Hồ Bạch Thảo 22-9-2017 Tiếp theo phần 1 và phần 2 V. An Lộc Sơn, Sử Tư Minh dấy loạn đời Đường A) An Lộc Sơn: An Lộc Sơn,...

Ngoại tộc dày xéo, cai trị Trung Quốc (phần 2)

Hồ Bạch Thảo 22-9-2017 Tiếp theo phần 1 III. Thời Trung Quốc phân chia nam bắc: nước Bắc Nguỵ Sau thời 16 nước Ngũ Hồ loạn Hoa,...

Ngoại tộc dày xéo, cai trị Trung Quốc (phần 1)

Hồ Bạch Thảo 22-9-2017 Ngoại tộc dày xéo Trung Quốc không phải chỉ xảy ra trong một đời, cai trị Trung Quốc không phải chỉ có...

Qua sử chí Trung Quốc hãy tìm hiểu về chủ quyền nước này tại...

Hồ Bạch Thảo 16-9-2017 Tiếp theo phần I; phần II; phần III; phần IV; phần V và phần VI VII. Đời Thanh 1. Trong Ngã Quốc Nam...

Qua sử chí Trung Quốc hãy tìm hiểu về chủ quyền nước này tại...

Hồ Bạch Thảo 16-9-2017 Tiếp theo phần I; phần II; phần III; phần IV và phần V VI. Đời Minh 1. Địa Lý chí trong Minh...

Qua sử chí Trung Quốc hãy tìm hiểu về chủ quyền nước này tại...

Hồ Bạch Thảo 16-9-2017 Tiếp theo phần I; phần II; phần III và phần IV V. Đời Nguyên 1. Nguyên Sử do Tống Liêm làm Tổng tài,...

Qua sử chí Trung Quốc hãy tìm hiểu về chủ quyền nước này tại...

Hồ Bạch Thảo 16-9-2017 Tiếp theo phần I; phần II và phần III IV. Đời Tống 1. Tống Sử do Thừa tướng Thoát Thoát đời Nguyên...

Qua sử chí Trung Quốc hãy tìm hiểu về chủ quyền nước này tại...

Hồ Bạch Thảo 16-9-2017 Tiếp theo phần I và phần II III. Các đời Tuỳ, Đường. 1. Tuỳ Thư do Nguỵ Trưng đời Đường soạn,...

Qua sử chí Trung Quốc hãy tìm hiểu về chủ quyền nước này tại...

Hồ Bạch Thảo 16-9-2017 Tiếp theo phần I II. Lục Triều: 1. Lục Triều gồm các triều đại Tam Quốc, Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần; mỗi triều đều...

Qua sử chí Trung Quốc hãy tìm hiểu về chủ quyền nước này tại...

Hồ Bạch Thảo 16-9-2017 Mặc dù năm 2016 toà Quốc tế La Haye phán quyết rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc về hàng hải...