Trang chủ Tags Hồ Bạch Thảo

Tag: Hồ Bạch Thảo

Mừng tết Tân Sửu, hãnh diện về một nước Việt Nam văn hiến

Hồ Bạch Thảo 10-2-2021 Ngày cận tết, ngồi một mình bên cửa sổ tham khảo sách để soạn Lịch Sử Việt Nam thời Tự Chủ; nhìn...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 46)

Hồ Bạch Thảo 2-2-2021 Tiếp theo phần 1-45 46. Vua Trần Anh Tông (2) Niên hiệu: Hưng Long (1293-1314) Tháng 2 năm Hưng Long thứ 5 , định...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 45)

Hồ Bạch Thảo 10-12-2020 45. Vua Trần Anh Tông (1) Niên hiệu: Hưng Long (1293-1314) Tháng 3 năm Trùng Hưng thứ 9 , tức Anh Tông năm...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 44)

Hồ Bạch Thảo 10-12-2020 44. Vua Trần Nhân Tông (5) Niên hiệu: Thiệu Bảo ; Trùng Hưng Vào ngày 17 tháng 3 năm Trùng Hưng thứ 4...

Về truyền thuyết Kiến quốc phu nhân giúp vua Lê Thái Tổ

Hồ Bạch Thảo 28-11-2020 Truyền thuyết về Kiến quốc phu nhân giúp vua Lê Thái Tổ đánh thành Cổ Lộng tại Nam Định không đúng với...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 43)

Hồ Bạch Thảo 13-11-2020 43. Trần Nhân Tông: Chống Nguyên Mông xâm lăng lần thứ ba Vừa mới thua trận trở về vào năm trước, đầu năm...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 42)

Hồ Bạch Thảo 28-10-2020 42. Trần Nhân Tông: Chống Nguyên - Mông xâm lăng lần thứ hai (Tiếp theo) Sau khi duyệt qua Toàn Thư, chính sử...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 41)

Hồ Bạch Thảo 20-10-2020 41. Trần Nhân Tông: Chống Nguyên Mông xâm lăng lần thứ hai Bản chất của đế quốc Nguyên – Mông là liên tục...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 40)

Hồ Bạch Thảo 5-10-2020 Mời đọc lại các phần trước tại đây. 40. Vua Trần Nhân Tông Niên hiệu: Thiệu Bảo ; Trùng Hưng Vua tên húy là...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 39)

Hồ Bạch Thảo 22-9-2020 39. Vua Trần Thánh Tông (tiếp theo) Niên hiệu: Thiệu Long ; Bảo Phù Vào tháng 2 năm Thiệu Long thứ 12 ;...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 38)

Hồ Bạch Thảo 11-9-2020 38. Vua Trần Thánh Tông Niên hiệu: Thiệu Long ; Bảo Phù Ngài tên húy là Hoảng, sinh vào giờ Ngọ ngày 25...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 37)

Hồ Bạch Thảo 21-8-2020 37. Trần Thái Tông: Thời Nguyên Phong Niên hiệu: Kiến Trung (1225-1231); Thiên Ứng Chính Bình (1232-1250); Nguyên Phong (1251-1257) Đời Vua Trần...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 36)

Hồ Bạch Thảo 31-7-2020 36. Trần Thái Tông: Thời Thiên Ứng Chính Bình Niên hiệu: Kiến Trung (1225-1231); Thiên Ứng Chính Bình (1232-1250); Nguyên Phong (1251-1257) Triều...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 35)

Hồ Bạch Thảo 21-7-2020 35. Trần Thái Tông Niên hiệu: Kiến Trung (1225-1231); Thiên Ứng Chính Bình (1232-1250); Nguyên Phong (1251-1257) Vua họ Trần, tên húy là...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 34)

Hồ Bạch Thảo 1-7-2020 34. Những nét đặc trưng về triều đại nhà Lý (Tiếp theo) 3.- Đánh Tống, bình Chiêm: - Đánh Tống: Đánh Tống khác với...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 33)

Hồ Bạch Thảo 18-6-2020 33. Những nét đặc trưng về triều đại nhà Lý Tóm tắt về triều đại nhà Lý nước ta, Tống Sử chép: “Họ...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 32)

Hồ Bạch Thảo 4-6-2020 32. Lý Huệ Tông . Niên hiệu: Kiến Gia 1211-1224 Vào cuối năm 1210, Vua Cao Tông không khỏe, lập Thái tử...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 31)

Hồ Bạch Thảo 20-5-2020 Lý Cao Tông Niên hiệu: Trinh Phù: 1176-1185; Thiên Tư Gia Thụy: 1186-1201; Thiên Gia Bảo Hựu: 1202-1204; Trị Bình...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 30)

Hồ Bạch Thảo 8-5-2020 30. Lý Anh Tông Niên hiệu: Thiệu Minh:1138-1139, Đại Định: 1140-1162; Chính Long Bảo Ứng: 1163-1173, Thiên Cảm Chí Bảo: 1174-1175 Vua...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 29)

Hồ Bạch Thảo 7-4-2020 29. Vua Lý Thần Tông Niên Hiệu: Thiên Thuận:1128-1132, Thiên Chương Bảo Tự:1133-1137 Vua Lý Nhân Tông lên ngôi đã lâu, nhưng không...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 28)

Hồ Bạch Thảo 7-4-2020 Lý Nhân Tông : Bàn thêm về nội trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội. Tống Cảo, Sứ thần Trung Quốc từng...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 22)

Hồ Bạch Thảo 28-3-2020 22. Lý Nhân Tông : Quân Tống xâm lăng nước ta Trong lúc Đô tổng quản Quách Quì mang đại quân trên đường...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 21)

Hồ Bạch Thảo 13-3-2020 21. Lý Nhân Tông — Chiến tranh Lý Tống: Nhà Tống chuẩn bị phục thù Trước khi thành Ung thất thủ,...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 20)

Hồ Bạch Thảo 25-2-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 —  phần 7...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 19)

Hồ Bạch Thảo 10-2-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 —  phần 7...

Thực lục về lời nói phải của một người con gái, có tác dụng...

Hồ Bạch Thảo 23-1-2020 Hán Thư là một bộ sử nỗi tiếng trong Nhị Thập Tứ Sử Trung Quốc, gồm 100 thiên, do ba cha con...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 18)

Hồ Bạch Thảo 9-1-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 —  phần 7...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 17)

Hồ Bạch Thảo 27-12-2019 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 —  phần 7...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 16)

Hồ Bạch Thảo 11-12-2019 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 —  phần 7...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 15)

Hồ Bạch Thảo 14-11-2019 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 —  phần 7...