Trang chủ Tags Hành tinh Titanic

Tag: Hành tinh Titanic

Mọi người sẽ đi về đâu?

Hành tinh Titanic 23-2-2021 Trong hầu hết lịch sử loài người, con người đã luôn sống trong một khoảng nhiệt độ hạn hẹp một cách đáng...

Phân tích bản đồ gene về đại dịch virus corona: Virus đột biến thành...

Hành tinh Titanic 11-4-2020 Bằng việc nghiên cứu sơ đồ gene của virus lấy từ mẫu bệnh phẩm của các case nhiễm nCoV trên toàn cầu,...