Trang chủ Tags Dr Thanh

Tag: Dr Thanh

Đại án Ngân hàng, nhà Dr Thanh & con tin dự bị

FB Mai Quốc Ấn 26-1-2018 Đại diện Viện kiểm sát trong đại án Ngân hàng xây (VNCB) dựng có đặt ra vấn đề buộc thu hồi...

Bọn họ đã ngồi xổm trên quốc gia, dân tộc

FB Nguyễn Tiến Tường 30-10-2017 Thứ một là Khải Silk. Đừng có bạo biện cho gã nữa. Đừng có nói ở Việt Nam cái gì cũng...