Trang chủ Tags Đỗ Nguyễn Mai Khôi

Tag: Đỗ Nguyễn Mai Khôi

Tôi chứng kiến

Đỗ Nguyễn Mai Khôi 10-5-2020 Để kêu oan cho con trai, suốt 12 năm qua, người mẹ này đã không hề ngại làm bất cứ chuyện...

Tự do biểu đạt không nên bị áp đặt bởi những giá trị Văn...

FB Đỗ Nguyễn Mai Khôi 17-3-2019 Tôi biểu tình phản đối Trump không phải để kêu gọi mọi người “hùa nhau” ghét Trump mà là để...

Tôi có quyền và lý do để biểu tình [chống] Trump

FB Đỗ Nguyễn Mai Khôi 27-2-2019 Tôi có quyền và lý do để biểu tình Trump. Đại sứ Mỹ cũng đồng ý. Sau khi tôi biểu...