Trang chủ Tags Đỗ Nguyễn Mai Khôi

Tag: Đỗ Nguyễn Mai Khôi

Tự do biểu đạt không nên bị áp đặt bởi những giá trị Văn...

FB Đỗ Nguyễn Mai Khôi 17-3-2019 Tôi biểu tình phản đối Trump không phải để kêu gọi mọi người “hùa nhau” ghét Trump mà là để...

Tôi có quyền và lý do để biểu tình [chống] Trump

FB Đỗ Nguyễn Mai Khôi 27-2-2019 Tôi có quyền và lý do để biểu tình Trump. Đại sứ Mỹ cũng đồng ý. Sau khi tôi biểu...