Trang chủ Tags Đào tạo tiến sĩ

Tag: Đào tạo tiến sĩ

12.000 tỷ với 9.000 tiến sỹ trong thời đại toàn cầu hóa

TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức 2-12-2017 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 đã đồng ý duy trì một phần kinh phí để đào...

Chuyện đào tạo tiến sĩ

GS Nguyễn Tiến Dzũng 23-11-2017 Tôi thấy có rất nhiều bình luận xung quanh dự án 12 nghìn tỷ VND để đào tạo 9 nghìn tiến...

Đào tạo tiến sỹ có quan trọng?

FB Luân Lê 22-11-2017 Việt Nam không làm bất cứ cái gì một cách đồng bộ. Tiến lên xã hội chủ nghĩa mà không có một...

Tiến sĩ CCC!

FB Mai Quốc Ấn 15-11-2017 "Theo nghị quyết, tổng số thu ngân sách Trung ương là 753.404 tỉ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương...