Trang chủ Tags Đảng Lao Động

Tag: Đảng Lao Động

Đảng Cộng sản và Đảng Lao động

Trần Gia Phụng 4-10-2017 Hiện nay, đang có dư luận bàn tán về danh xưng đảng Cộng Sản và đảng Lao Động. Dưới đây xin sơ...

Khoác áo nào cũng cá mè một lứa

Phạm Trần 14-9-2017 “Tôi là Tương Lai, vào Đảng Lao Động Việt Nam ngày 6.1.1959, đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, sau...

Vài suy nghĩ về đoàn kết trong phong trào dân chủ

Trung Nguyễn 9-9-2017 Sự kiện Giáo sư Tương Lai tuyên bố trung thành với đảng Lao Động của ông Hồ Chí Minh đã thu hút được...

Về hướng đi xây dựng đảng chính trị trong tiến trình dân chủ...

Trung Nguyễn 5-9-2017 Ngày 29/8, tại Hội nghị Quân ủy Trung ương, Tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng lại kêu gọi phải đẩy...

Cảm nghĩ về bản tuyên bố bỏ đảng của Giáo sư Tương Lai

Thạch Đạt Lang 4-9-2017 Là một trí thức thật sự, từng giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước như Phó Viện...