Trang chủ Tags Công tác cán bộ

Tag: Công tác cán bộ

Ai là “Tinh hoa của Tinh hoa” đây?

Tương Lai 25-5-2018 Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 39 Báo chí “chính thống-lề phải” đang rộn ràng chuyện 600 cán bộ cấp “chiến...

“Cán bộ cấp chiến lược”: Cho ai và để làm gì?

Blog VOA Trân Văn 13-5-2018 Thảo luận để đặt định tiêu chuẩn về “cán bộ cấp chiến lược” và lựa chọn – sắp đặt lại nhân sự...

Đảng đổi mới theo kiểu… học phong kiến

Bá Tân 8-5-2018 Hội nghị BCH trung ương VII (khóa 12) đang diễn ra tại Hà Nội, thảo luận và sẽ quyết định một số vấn...

Phản biện ông Trọng và góp ý với Hội nghị Trung ương 7

Nguyễn Đình Cống 8-5-2018 1- Giới thiệu Một vấn đề quan trọng của HNTƯ7 là “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp”. Sau khi nêu...