Trang chủ Tags Chính quyền Cần Thơ

Tag: Chính quyền Cần Thơ

Lỗ nặng nhưng vẫn … duy ý chí

Blog VOA Trân Văn 27-11-2017 Chính quyền thành phố Cần Thơ vừa đề nghị các đại biểu đại diện cho dân chúng trong Hội đồng nhân dân...