Trang chủ Tags Chính phủ kiến tạo

Tag: Chính phủ kiến tạo

Bàn về Nhà nước Kiến tạo

Nguyễn Đình Cống 7-3-2019 Sách “Vì sao các quốc gia thất bại”, cho rằng sự thành công hoặc thất bại của các quốc gia phụ thuộc...

Thực chất nội hàm ‘chính phủ kiến tạo VN’ là gì?

BBC Quốc Phương 16-9-2018 Chính phủ kiến tạo là một khái niệm được đặt ra trong Chính phủ Việt Nam từ thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn...

Công nghệ C.

Lò Văn Củi 24-5-2018 Ông Thầy giáo mở đầu câu chuyện bằng câu đố: - Chánh phủ hiện tại hô hào những cái tên nghe rất kêu,...

Chánh phủ kiến tạo

Lò Văn Củi 8-5-2018 Ông Thầy giáo hỏi: - Bà con cô bác mình biết tiêu chí của chánh phủ hiện tại là chánh phủ kiến tạo...