Trang chủ Tags Bầu cử tự do

Tag: Bầu cử tự do

Dường như đảng Cộng hòa ở Mỹ muốn biến thành đảng Cộng sản?

Jackhammer Nguyễn 26-3-2021 Một nguyên tắc luôn được mọi người đồng ý là, điều quan trọng làm nên một nền dân chủ là sự tích cực...

Đã có lần tranh cử như thế

Nguyễn Đình Cống 5-9-2020 Ở Việt Nam, dưới chế độ cộng sản gần như toàn bộ các cuộc bầu cử những chức tước quan trọng không...

Chúng tôi đã tranh cử

Nguyễn Đình Cống 6-7-2020 Việc ứng cử và tranh cử trong các cuộc bầu cử ở VN, dưới sự lãnh đạo của ĐCS xem chừng như...

Hưởng ứng Kiều Dung

Nguyễn Đình Cống 22-5-2019 Về việc đổi mới chính tri để dân chủ hóa đất nước, vừa qua Kiều Dung công bố bài: Đã đến lúc...

Hãy cùng yêu cầu một cuộc bầu cử tự do

Nguyễn Huy Vũ 8-6-2018 Hãy cùng yêu cầu một cuộc bầu cử tự do. Chúng ta xứng đáng có một Quốc hội dân chủ, của dân,...