Trang chủ Tags Âm binh hóa

Tag: Âm binh hóa

Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 7-7-2018 Tiếp theo phần 1 Giải luận hệ lụy qua tổng kết định chất Khi hoàn thành xong phân loại hóa các âm binh...

Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 6-7-2018 Nếu không gọi đúng tên tà quyền là âm binh đang lũng đoạn xã hội Việt, đang sa đọa nhân tính Việt,...