‘Tầm nhìn’ hướng vào đâu? (Phần 2)

Blog VOA

Trân Văn

10-7-2024

Tiếp theo phần 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và TT Nga, Vladimir Putin, tại Hà Nội, ngày 20 tháng Sáu, 2024. Nguồn: AFP

Tháng 3 vừa qua, tại cuộc gặp gỡ thường niên với các doanh nghiệp ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam (FDI) ông Phạm Minh Chính cam kết hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam sẽ thực hiện… “3 đảm bảo, 3 đột phá, 3 tăng cường”.

Cụ thể là: Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp FDI để phát triển ổn định, phát triển theo hướng xanh và xu thế của thời đại. Đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ để doanh nghiệp FDI yên tâm sản xuất, kinh doanh. Đảm bảo ổn định an ninh năng lượng theo hướng chuyển đổi xanh và hệ sinh thái chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp FDI.

Đồng thời sẽ: Đột phá về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách. Đột phá về phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông, hạ tầng số, logistics, hạ tầng xã hội. Đột phá về cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra sẽ: Tăng cường lòng tin giữa doanh nghiệp với Chính phủ và chính quyền các cấp. Tăng cường tính công khai, minh bạch, bình đẳng, đi đôi với phòng chống tiêu cực, lãng phí. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển xanh, bền vững.

Trong cuộc gặp gỡ vừa kể, ông Chính đề nghị cộng đồng FDI đóng góp và thúc đẩy sự thịnh vượng của Việt Nam, với “tinh thần 3 cùng” (Cùng lắng nghe và thấu hiểu. Cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động. Cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển) [1].

Tháng sau (4/2024), khi tham dự một cuộc họp với Ủy ban về Chuyển đổi số của quốc gia, ông Chính tuyên bố: Chuyển đổi số là khâu đột phá, là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Ông Chính yêu cầu: Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Chú trọng ba đột phá chiến lược gồm thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng trong đó có hạ tầng số [2].

Giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không chỉ đưa ra những tuyên bố, cam kết rổn rảng về các loại… “số” giống như ông Chính mà còn ban hành nhiều quy phạm pháp luật để hỗ trợ các tuyên bố, cam kết đó. Một trong những quy phạm pháp luật liên quan đến các loại… “số” được ban hành rất sớm là Luật Công nghệ cao (2008). Luật này xác định, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa là những lĩnh vực “ưu tiên đầu tư, phát triển[3].

Sau đó, các văn bản quy phạm pháp luật khác như Quyết định số 130/QĐ-TTg hồi 2021, xác lập “Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030”, thi nhau khoe sắc như hoa Xuân, với hàng loạt giải pháp như: Hoàn thiện thể chế. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ sử dụng kết quả nghiên cứu, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho ứng dụng, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ cao. Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác động của công nghệ cao, nhằm đạt đến những mục tiêu như: Nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao. Ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ. Hình thành, phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này [4]

Cuối cùng kết quả ra sao?

***

Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi ông Chính cam kết hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam sẽ thực hiện… “3 đảm bảo, 3 đột phá, 3 tăng cường” là hàng loạt “tin đồn” về việc Intel (Mỹ) bỏ ý tưởng gia tăng đầu tư vào Việt Nam để mở rộng việc sản xuất chip. Kế đó là LG Chemistry (Nam Hàn)… Gần đây, những “tin đồn” này đã được xác nhận là chính xác. Ngoài những Intel, LG Chemistry,… còn có AT&S (Áo), Samsung (Nam Hàn), SMC (Nhật),… hoặc ngưng đầu tư thêm vào Việt Nam, hoặc thay đổi địa điểm đầu tư, chuyển dự án từ Việt Nam sang các quốc gia khác như Ba Lan, Indonesia, Malaysia,… Sở dĩ những tập đoàn vừa kể thay đổi quyết định đầu tư vào Việt Nam bởi các quy định dẫu đã lỗi thời nhưng vẫn còn hiệu lực khiến Việt Nam từ chối hỗ trợ một phần chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, một số tập đoàn thay đổi quyết định đầu tư vào Việt Nam còn vì thị trường lao động Việt Nam không đủ khả năng cung cấp nhân lực đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của họ [5].

Khoan bàn về sự khôi hài của những… “3 đảm bảo, 3 đột phá, 3 tăng cường”, hay… “tinh thần 3 cùng”, rồi… “Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030”,… hãy nhìn vào vài số liệu liên quan đến riêng Intel tự nhiên sẽ thấy hậu quả của việc nhiều tập đoàn ngoại quốc thay đổi quyết định đầu tư vào Việt Nam trầm trọng đến mức nào. Intel đầu tư vào Việt Nam từ 2006. Tổng sản lượng từ nhà máy của Intel tại Khu Công nghệ cao TP.HCM chiếm khoảng 50% sản lượng trong hệ thống nhà máy đóng gói và kiểm định của Intel trên toàn cầu. Tính đến 2021, giá trị suất đầu tư của Intel vào Việt Nam là 1,5 tỉ Mỹ kim. Giá trị xuất cảng từ 2010 đến quý 3/2023 đạt 82 tỉ Mỹ kim, tương đương 60% tổng giá trị xuất cảng của Khu Công nghệ cao TPHCM. Ngoài chuyện tạo cơ hội làm việc cho 6.500 người, Intel đã chi 550 tỉ hỗ trợ giáo dục kỹ thuật và đào tạo nhân lực [6]. Suất đầu tư mà Intel vừa quyết định ngưng rót vào Việt Nam để đổ vào Ba Lan trị giá 3,3 tỉ Mỹ kim.

Ngay vào thời điểm này, không chỉ có sự kiện nhiều tập đoàn hàng đầu về công nghệ cùng “good bye Vietnam”, chính quyền TP.HCM vừa quyết định minh họa thêm cho sự khôi hài của “3 đảm bảo, 3 đột phá, 3 tăng cường”, hay… “tinh thần 3 cùng”, rồi… “Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030”,… bằng việc “chấm dứt Dự án Công viên Sài Gòn Silicon”. Chủ đầu tư dự án này được cấp 52 héc ta đất được ví von là “vàng” trong Khu Công nghệ cao TP.HCM để tạo ra “Saigon Silicon City” giống như Silicon Valley ở Bắc California – Mỹ, nơi sẽ là “đô thị thông minh”, có thể cung cấp cả hạ tầng lẫn tiện ích thu hút đầu tư của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Chủ đầu tư “Saigon Silicon City” tổ chức động thổ năm 2016 rồi bỏ 52 héc đất ấy nuôi cỏ [7]. Nhiều người tin rằng, việc thu hồi giấy phép đầu tư “Dự án Công viên Sài Gòn Silicon” chỉ là bước khởi đầu trong việc phải xử lý hậu quả của chủ trương và các quy phạm pháp luật nhân danh các loại… “số” để… “đột phá”!

Nhìn chung, “đột phá” hay “tầm nhìn” đều… vi diệu, không dễ hiểu như lẽ ra phải thế!

Chú thích

[1] https://tuyengiao.vn/thu-tuong-thuc-hien-3-dam-bao-3-dot-pha-3-tang-cuong-de-doanh-nghiep-phat-trien-153365

[2] https://congan.com.vn/tin-chinh/thu-tuong-chuyen-doi-so-la-khau-dot-pha-nhiem-vu-trong-tam_161501.html

[3] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-cong-nghe-cao-2008-21-2008-QH12-82201.aspx

[4] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-130-QD-TTg-2021-Chuong-trinh-quoc-gia-phat-trien-cong-nghe-cao-den-nam-2030-463917.aspx

[5] https://theinvestor.vn/intel-shuns-vietnam-to-invest-33-bln-in-poland-samsung-could-leave-for-india-ministry-d11010.html

[6] https://baochinhphu.vn/intel-tiep-tuc-dau-tu-vao-viet-nam-102231108152203723.htm

[7] https://baodautu.vn/tphcm-chinh-thuc-cham-dut-hoat-dong-cua-du-an-cong-vien-sai-gon-silicon-d219271.html

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Lãng mạn, giàu tưởng tượng , viết văn bay bướm, bay bổng lên giời xanh là mẫu số chung của đa số quan chức các cấp trong hệ thống công quyền và chính trị VN .Ông nào quan nào lập ngôn , dự án . chương trình, kế hoạch nào cũng tầm nhìn hàng chục năm , xa hàng ngàn dặm : Tầm nhìn đến năm 2030 , 2050, 2100..Nói và sống trong ảo tưởng hay chỉ là cách ma mị người nghe ?

    • Hề… hề…, cứ theo kiểu TẦM NHÌN nhứ thế này thí thấy MẶT CỦA CÁC QUAN QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC không cao hơn NGỌN CỎ. Không rõ nó có NGANG BẰNG với MỌI LOẠI BƯỚM của các bà các cô không, hay là, hãy NHẬP CHÚNG LÀM MỘT trong VĂN CHƯƠNG và SÁCH BÁO nhỉ!!!?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây