Ai đã lựa chọn con đường cho Việt Nam?

Nguyễn Đình Cống

2-9-2023

Ngày 1 tháng 9, tại cuộc meeting ở Hà Nội, kỷ niệm ngày 2 tháng 9, chủ tịch Võ văn Thưởng đọc diễn văn, cho rằng: “Đảng, bác Hồ, Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn con đường Độc lập gắn với Chủ nghĩa xã hội (CNXH)”.

Câu trên không phải do ông Thưởng nghĩ ra và nói lần đầu tiên, mà ông chỉ nhắc lại lần thứ n+1, với n rất lớn. Ông Thưởng nhắc lại một cách máy móc, hình như không hề suy nghĩ xem, nói như vậy, đúng, sai chỗ nào.

Thật ra, trong việc tìm con đường, nhân dân Việt Nam chẳng lựa chọn gì cả. Xin hỏi, bạn có phải là nhân dân không? Bạn đã lựa chọn con đường ở đâu, lúc nào, như thế nào?

Nhân dân Việt Nam hiện nay có gần trăm triệu người, tạm chia ra ba nhóm, có vai trò, quyền lợi và nguyện vọng cụ thể khá khác nhau.

Dân nhóm một là những người được ưu đãi, có quyền lợi gắn chặt với chế độ. Nhóm này chiếm tỷ lệ tương đối ít.

Dân nhóm hai là những người lao động bình thường, họ làm việc và đóng thuế cho nhà nước. Họ có nguyện vọng thiết tha là được sống trong hòa bình, được yên ổn làm ăn, nuôi dạy con cái. Nhóm này chiếm số đông trong xã hội, họ phục tùng bất kỳ chính quyền nào, đóng thuế cho bất kỳ nhà nước nào đang cai quản, tuân lệnh bất kỳ quan chức nhà nước nào đang thống trị, họ luôn lo sợ bị chính quyền quở trách và sẵn sàng phụ họa theo ý muốn của chính quyền.

Dân nhóm ba là tầng lớp trung lưu, có nhu cầu cao về tự do dân chủ để lao động sáng tạo, để phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục. Trong số họ có các trí thức tinh hoa, các văn nghệ sĩ ưu tú, họ có nhu cầu và thích phản biện để vạch ra những sai sót của chính quyền, làm một việc mà lãnh đạo cộng sản rất ghét, rất sợ và ra sức triệt phá.

Nếu lãnh đạo nhà nước có cách hợp lý, dân chủ thực sự, tuân thủ tính khách quan, trung thực, khoa học, để điều tra, để trưng cầu dân ý về chọn con đường, thì chắc rằng đa số dân nhóm một, một số ít dân nhóm hai chọn CNXH, còn phần rất lớn dân nhóm ba không chọn. Nhưng nếu gian lận trong điều tra thì con số chọn XHCN có thể sẽ rất cao.

Trong các phát ngôn và văn bản quan trọng (Tuyên ngôn Độc lập, Di chúc…), ông Hồ cũng chưa bao giờ nói hoặc viết rằng, mình chọn CNXH để áp đặt cho dân tộc.

Con đường CNXH, kiên trì nó, thực ra chỉ được một vài người chóp bu trong đảng lựa chọn (thậm chí chỉ do một người tự ý chọn theo sự hiểu biết sai lầm của mình) rồi áp đặt cho những người khác và dùng nguyên tắc: “Cấp dưới phải phục tùng cấp trên, cá nhân phải phục tùng tập thể”, cùng với kỷ luật đảng để buộc mọi đảng viên không được nói khác. Như vậy, thực chất Đảng cũng không lựa chọn mà bị áp đặt từ ý chí của một người.

Từ đó suy ra, câu ông Thưởng nói ở trên là một loại ngụy biện thô bạo, một loại quen nói liều, quen nói dối trước hàng chục triệu người.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

 1. Thân tặng TUẤN Chàng giai Nước Việt TRƯƠNG NHÂN Tuấn (CHEN Hểnh HẢO !!!) trên ĐẤT PHÁP !!!!


  *********************

  Xin lẫy Kiều cùng Tông tông Mỹ – bác Dâu Tây Bí Đần sắp ghé qua thăm gái gú Hà L..ội triều cường !!!

  *********************

  Tông tông Mỹ ngã **** xuống chuyên cơ
  Kinh hoàng hãi quá chính l..ờ : Lú vương !!
  Nhà n..ý n..uận bậc fi thường
  Bí thơ miền Bắc đeo cương yên Tàu
  Vua đỏ Tập giật dây sau
  Từ xa điều khiển cái đầu trống không
  Như Mao Xếnh Xáng Trạch Đông
  Tử Cấm Thành giật xích hồng diện đa dâm
  Hồ ôm gạch sưởi hóa bà đầm
  Paris quét tuyết tận chân trời Mạc Tư Khoa
  Thôi gác chuyện cũ từ xa
  Hà L..ội vui đón Khách là “lạ” tri ân
  Bí thơ Tổng Lú oai dương họa vần
  Đâu ‘thèng’ cựu chủ tiệm bán Nước xúc f..ân ???
  Xuân fuc*k mở mõm cù lần “sủa” thơ
  Tông tông Mỹ xuống chuyên cơ đây rồi
  Một chàng đầu bạc trắng chán ôi !
  Hình dong chải chuốt rõ người Hạ Long
  Bành tô âu fục bảnh trông
  Hỏi ra té ngửa chẳng Rồng lại Lú vương
  Cổ còn chòng cái huy chương đỏ lòm
  Hồng đế Tập điều khiển từ xa giật dây trông
  Mao Xếnh Xáng đa dâm diện hồng
  Nay lo mất gái Vệ trông kiêu sa
  Có chàng trai Mỹ ghé nhà sang chơi
  Hỡi ơi tóc trắng mây Giời
  Trạc Chớm Đông tuổi Tàn Thu !!!
  Tám năm Fó Tông tông ngủ gật gù…
  Hai năm hùng cứ mịt mù Bạch Cung !!!!!!
  Đúng Thượng nghị sĩ Bí-Đùng
  Là Dâu ‘ngủ gật’ kinh luân song toàn !
  Chuyên cơ Số 1 vác sang
  Triều cường Hà L..ội Địa đàng phương Đông

  Biết Dâu cao bồi Anh hùng
  Biết chàng cao thượng quân trung luận bàn
  Hỏi nhà chiến lược giỏi giang ?
  Than ôi đồng vị Ba Lan hại rồi :
  3 KHÔNG 4 KHÔNG hỡi ơi !!!
  Di tản chiến thuật một Trời kinh luân
  Lú vương làm chước chiêu an
  Đất hiếm dầu khí sai quan ký liền
  Nhờ Mỹ bác Dâu trước tiên
  Biển Đông thôi hết trận tiền Đài Loan !
  Eo biển Đài Bắc giặc tràn
  Bố bảo Đại Hán tham lam cũng sờn
  Tầu ngầm hạch tâm tuyệt vời hơn !
  Siêu hàng không mẫu hạm xanh rờn trùng dương
  Liêu Ninh + Sơn Đông chắc khó đương
  Phúc Kiến chẳng địch nổi liệu đường cao bay !

  Con Tạo bày cuộc thế này
  Sống Cõi người ta mới hay hí trường
  Tỷ năm thù hận – yêu thương
  Lẫy l..ờ “Tớ” khóc đoạn trường Tố Như
  Gần ba Thế kỷ lệ nát nhừ
  Vỗ tay trong bụng cười sư tổ Tàu
  Sứ thần Vệ tới Hàng Châu …
  Tỳ bà ai oán rượu hầu Nhà thơ
  Giọt thi giọt mực Tàu chờ
  Bối cảnh Trung Quốc tưởng mơ nhà mình
  “Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
  Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng
  Có nhà Quan đỏ họ Vương
  Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung…”
  Vỗ tay trong bụng lão trun..g
  C..uốc Mao cười hiểm tiệc tùng gắp đơm
  Bác Hầu vĩ đại ai hơn ???
  Bưng bô sư tổ Giang Sơn bán nhờ
  Chống lưng từ ấy có chi mô !
  Ngàn năm bia miệng k..u Hồ vác b…ô
  Việt Sử giờ chuyển dịch cơ đồ
  Mùa Xuân Việt Nam nguyên sơ từ rày !
  Trời còn để có hôm nay
  Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời
  Khổng Chết Văn Miếu tả tơi
  Ngàn Đông chưa đủ sao… hỡi Người Việt Nam ???
  Thăng Long lay động bóng cành:
  Triều cuờng Hà L…ội Sở Khanh bước vào !!!
  Còn duyên nay lại còn trao…
  Còn duyên may lại Anh hào Dâu Tây !…
  Rằng Vạn năm cũng từ đây
  Của Tin ‘tam giác nhỏ’ này xin ghi !!!
  Mối Tình Việt-Mỹ Xuân thì
  Muôn đời hây hấy Sử Thi vọng thầm
  Sài Gòn Chị hỡi Từ tâm
  Thương Sài Gòn Nhỏ ngoài tầm nhớ nhung !
  Thăng Long – Paris Ngàn trùng
  Hà Nội – Hoa Thịnh Đốn chung thủy này !
  Thoát Hán..g hôi thoát trôn… ngay
  Hướng phương Tây chắc chắn ngày Vinh quang
  Dân chủ – Tự do khắp đàng
  Hạnh phúc – Khoa học thênh thang Quê Nhà
  Hiền tài lại về Quê Ta ???
  Cùng Đồng bào xây lại Nhà Việt Nam !!!

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  Đại đức THÍCH TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
  Tu “hú” tại gia Thành fố CHIM CÂU, Cộng Hoà Pháp

  https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  **** Bác ấy là SIÊU CHUYÊN D..A ngã ngựa khắp nơi trên Xứ Cờ Hoa…


 2. Chuyện bên Tàu ô truyện bên Trun..g C..uốc : Kỳ Diệu – con cháu Từ Hải Quan tham Đỏ lòm vượt Kỷ n..ục Thế giới về số lượng người tình
  ***********************************

  Kỳ Diệu – con cháu Tướng Từ
  Từ khi chết đứng lắc lư Hòa bình
  Diễn biến biến chất thật kinh
  Tha hóa tham nhũng bất bình nhân gian
  Quan đỏ dâm đãng quan tham
  Thua Mao Xếnh Xáng tối làm chục cô
  Hồng vệ binh cái “p..ú” l..ờ
  Còn Từ Kỳ Diệu tô hô nhân tình
  Kỷ n..ục Thế giới mới kinh
  Đạp mái cả mẹ lẫn con xinh quả tài
  Từ Kỳ Diệu chẳng đẹp giai
  Cháu Từ Hải + đồng chí Mao Trạch Đông
  Lây bệnh Hồ chủ t..ẹt còng
  Gái gú hàng tá đêm chong Thiên đàng
  Ngay từ Pắc Pó vỡ hang
  Phủ chủ t..ịt động đất toang kinh hoàng
  Nhà sàn ao cá mênh mang
  Đu đưa kọt kẹt Thiên đàng là đây !
  Trường Sơn thanh niên xanh gầy
  Xung fong giải fóng hăng say chiến trường
  Nghe Bo..ác fỏng “dế & l..ờ” trương
  Miền Nam ‘kìm kẹp’ đoạn trường đau thương

  Quay lại quan Tàu đỏ fi thường
  Quan nịnh quan hót hơn tương Tàu phù
  Nghệ thuật cao cấp ký Tây du
  Có cha liệt sĩ cánh dù bay cao
  Thị trưởng Diêm Thành năm nào
  Ngày đêm cả tháng lao vào kịch giúp dân
  Chống lũ lụt nổi tiếng như rần
  Khắp cả Hoa Lục chen chân học Ngài
  Diêm Thành từ ấy Thiên tai
  Mùi tiền mùi gái lai rai Con Giời
  Thiên tử càng nhậu càng chơi
  Gái gú “đâm lút cán” đã đời quan tham
  Từ Kỳ Diệu dạ yến sang
  Tiệc trà kỷ nữ hầu bàn cửa quan
  Tỳ bà da diết ngón đàn
  Diêm Thành Hồng phố mê man mất rồi
  Cháu Từ Hải quan đỏ quan bôi
  Hàng triệu Nhân dân tệ cứ bồi là xong
  Mọi công việc được hanh thông !
  Gái gú sau cửa quan đồng tình đưa
  Hồng diện đa dâm vốn thừa
  Bác Mao mặt đỏ dây dưa Vệ hồng
  Binh cái nhí nhảnh vú mông
  Từ Kỳ Diệu nay vốn đồng chí Mao
  Chỉ cười nhẹ gật đầu nào
  Hậu môn quan cả tấn trao gái tiền
  Sau cửa quan Hồng quan Tiên
  Tha hồ “đạp mái” lúc liền chục cô !
  Chỉ thua Xứ Vệ Bo..ác Hồ !!!!
  Lại thua thầy Mao tô hô khủng giường
  Tử Cấm Thành bác ấy động dương !!!
  Ngay Từ Kỳ Diệu fi thường cũng thua
  Càng biến chất càng “chơi” đùa !
  Vợ hiền tần tảo cũng thua mất rồi
  Răng đen mồm vẩu nách hôi
  Bác Đảng tổ chức cưới Thời vào Bưng
  Nay “nhà quê” quá đ..ịt đùng
  Vót chông vác đạn vượt rừng thồ xe
  Đâu bằng chân dài đẹp nghe ???
  Nước hoa Pháp thơm phức hơn chè Bà đanh
  Bà quẹo chổng mông Qủy râu xanh
  Vót chông nữ biệt đội thành nằm vung
  Từ Kỳ Diệu nổi tiếng Hoa Trung
  Quan tham kỷ lục người tình Thế gian
  Phần mềm ổ cứng Côn an
  Khám nhà phát hiện gần ngàn Tình nhân !!
  “Nhật ký mây mưa” viết Từ quan
  Mối tình đẫm lệ bao màn mưa mây
  Hoa thơm chết cả cụm này
  Kỳ Diệu cháu Từ Hải mới hay thiên tài
  Mẹ con cháu Vương Thúy Kiều cả hai
  Vương Tú Lệ & Vương Lưu Lan
  Vào tay Kỳ Diệu hoang đàng tham quan
  Sa miệng cọp phá thai trăm lần !
  Từ Kỳ Diệu sống hoang dâm kinh hoàng
  Ham tiền háo sắc mê man
  Quyền lực vô hạn hết bàn nguyên căn !!!

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 3. Cho tớ được phép phản biện ố Cống

  – Đầu tiên muốn chỉ ra, tư duy ô C, hổng hiểu sao trong bài này xôi thịt hẳn ra, nhưng vì thiếu những phân tích thấu đáo, nói thẳng ra là suy diễn bậy bạ & thiếu cơ sở, có thể hiểu được, post-tai biến .

  – Điều nữa, ô C hoàn toàn không xem xét lịch sử . Ngoài này khá tôn trọng thuyết lịch sử của Hegel cho những vấn đề khá lớn mang tầm vóc quốc gia . Hoặc có thể ô C biết rõ nếu xét về lịch sử, cái lô dít mà ô C dùng để dẫn tới 1 kết luận hổng thỉa sai hơn sẽ tất thành cang, worse, tất như cang lun

  – Đúng là (đã) có 1 thành phần hổng nhỏ đã hổng có chọn chủ nghĩa Xã hội của các bác, & họ, những người hổng thấy được tương lai, đã rước Đế quốc Mỹ vào để lập ra 1 chế độ độc tài, 1 chế độ khát máu, chống Cộng điên cuồng bằng cả xe tăng, đại bác, tàu chiến & whatnot, và đã gây ra biết bao nhiêu là mất mát & hy sinh, để tới bây giờ theo lời Trần Tố Nga, có xây bao nhiêu tượng đài cũng hổng thấm vào đâu . Nhưng ta phải nhìn nhận rằng họ đã thua & biến mất khỏi vùng đất này . Cứ thử tưởng tượng, với sự hỗ trợ khá là gần ngang với U Cà mà họ vẫn thua, có nghĩa những tổn thất phía dân TA, nếu tính đúng & đủ, phải vượt hẳn mọi wild imaginations. Cụ thể hơn, Tống Văn Công đúng nhưng không đủ, phải nói là ĐẠI ĐA SỐ dân đã chọn lựa con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh & Đảng Cộng Sản đưa ra cho dân tộc

  – Rõ ràng ngày xưa, Chủ nghĩa Mác-Lê, chủ nghĩa Xã hội, không phải là chọn lựa duy nhất . Nhưng dân các bác đã có bao giờ chọn 1 thứ khác đâu . Các bác cướp chính quyền của Trần Trọng Kim để trao cho Đảng, sau đó sát cánh cùng Trung Quốc & các nước XHCN khác, nhất là Trung Quốc, để tiến hành đủ thứ chiến tranh để chống Pháp, đồng thời tiêu diệt các đảng phải phi-XHCN khác . Toàn bộ cuộc kháng chiến của dân tộc các bác cho tới 1954 là do Trung Quốc hỗ trợ, vì lúc đó LS đã giao hẳn VN cho Trung Quốc phụ trách . Và có TQ phụ trách, phần lớn những ngày lễ lạc hiện nay đều xuất phát từ thời gian đó . Truyền thống cách mạng, rùi sự danh giá của gia đình có công với cách mạng, sự danh giá của đảng viên mà nhà văn Phạm Đình Trọng, với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn, đã tạo nên phép tính làm giáo trình cho ngành toán, rùi trái tim người Cộng Sản Phạm Quế Dương … Tất cả đều có điểm xuất phát từ thời sát cánh với Trung Quốc . Chung chiến hào với Trung Quốc, trang bị bằng chủ nghĩa Mác-Lê, các bác, từ những người bình thường tới độ tầm thường, trở thành những huyền thoại . Nhờ chủ nghĩa Mác-Lê, những người như ô C, như nhà giáo mẫu mực Mạc Văn Trang trở thành những trí thức hổng ít người kính trọng, mà cả trong lẫn ngoài nước nhá . Và các bác chỉ cần kém lợn 1 tẹo, nhờ chủ nghĩa Mác-Lê mà thành trí thức . Những người được xem là quốc sư, nhà giáo mẫu mực này nọ, so với lợn thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào

  – Có cần tớ trích 1 trí thức độc lập của các bác là Đặng Văn Ngữ không ? Các bác khẳng định như đinh đóng cột rằng thì là mà nền dân chủ các bác lựa chọn chỉ có thể có được bằng đánh đuổi nền độc tài Mỹ-Ngụy, có nghĩa đồ Mỹ-Ngụy aint yo cup of tea, spit it out. Mà hổng chỉ có Mỹ-Ngụy . Chính phủ Trần Trọng Kim, gone. Mỹ-Ngụy, done & gone. Tất cả những đảng phái khác cũng cùng 1 số phận . Thậm chí ngay cả bây giờ, các bác cũng thẳng thừng lên án Việt Tân, rùi Phạm Đoan Trang lên án Đào Minh Quân … See, các bác chưa bao giờ mún chọn TẤT CẢ những thứ khác, ngoài Đảng Cộng Sản, dân XHCN các bác, WTF you expect.

  Chủ tịch Võ Văn Thưởng có lý hơn (hẳn) ô C trong chiện này .

  Dân TA nên chấp nhận nó là như vậy, đừng tốn giấy mực & thì giờ cho chiện này nữa . Vì chỉ rơi vào ngụy biện thui . Đúng, Tập Cận Bình cần phải học các bác về ngụy biện, nhưng its ngụy biện nevertheless

 4. Bài diễn văn này do con ma xó già nua viết và trao cho con rối Võ Văn Thưởng đọc, hắn cầm tờ giấy đọc như con vẹt và chẳng hiểu gì trong ấy.

 5. Sáng 16-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu của TP HCM. Trong chương trình thời sự 19h tối hôm ấy của VTV1, có đăng lời phát biểu (diễn thuyết, không phải diễn văn), vừa chém tay của Võ Văn Thưởng. Xin dẫn nguyên văn, không bọn lươn lẹo lại bảo trích dẫn có chọn lọc theo ý đồ xấu:
  “Nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta than thở, thì có thể than hoài không hết khó, nhưng mà ngồi tháo gỡ để thúc đẩy phát triển, chúng ta sẽ mang đến những cái kết quả. Một quốc gia nào muốn phát triển thì phải dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và một đội ngũ trí thức mạnh. Đi ra nước ngoài, các bạn cũng nói là chúng ta chưa có cái môi trường làm việc thuận lợi cho các nhà khoa học. Tôi hay nói với người trẻ, là nếu như mà người trẻ ngồi để đợi Có Một Môi Trường Thuận Lợi Cho Hoạt Động Khoa Học, Khi Ấy Mới Về Nước Á, Thì Chắc Là Sẽ Không Có Đâu. Tại sao chúng ta lại không suy nghĩ rằng chúng ta hãy về nước, để cùng nhau tạo ra một cái môi trường thuận lợi như chúng ta mơ ước. Thì mong muốn làm sao những trí thức, những nhân tài của Việt Nam sẽ chung tay, chung sức, chung lòng, để góp phần tạo dựng một cái môi trường tốt đẹp đó.”
  Phần chữ hoa là do chúng tôi nhấn mạnh.
  Bài ngửa chưa, con tẩy đã rõ ràng. Đừng có mơ nhà đương cục thay đổi. Tài thì về mà làm để có cái theo ý muốn.
  Hơi hướng xúi dục làm cách mạng chăng.

  • Trích :”Di ra nươc ngoài, các bạn cũng nói là chúng ta chưa có cái môi trương làm vịêc thụân lơị cho các nhà khoa học. Tôi hay nói vơí nhưng ngươì trẻ, là nêú như mà ngươì trẻ ngôì đê đơị có môt môi trương thụân lơị cho họat đông khoa học, khi âý mơí vê nươc á, thì chăc là không có đâu. Tại sao chúng ta lại không suy nghĩ răng chúng ta hãy vê nươc, đê cùng nhau tạo ra môt cái môi trương thụân lơị như chúng ta mơ ươc. Thì mong múôn làm sao nhưng nhà trí thưc, nhưng nhân tài của VN sẽ chung tay, chung sưc, chung lòng, đê góp phân tạo dưng môt cái môi trương tôt đẹp đó”. Hêt trích.
   Ong này chỉ đươc cái nói đúng, ngoài phân hành văn lủng củng vơí hàng đông thì, là, mà…! Nêú không có ngươi ngoại qúôc vê VN chung lưng, góp sưc cùng làm ! Ncq/csVN cũng như hàng ngũ “trí ngủ” cs sẽ chăng làm đươc cái gì nên thân, ra hôn ! Chư đưng mơ ươc “môt môi trương thụân lơị cho các nhà trí thưc vê họat đông” ! Chúng ta cư xem họ bỏ hàng núi tìên xây dưng các Mẻtro “CatLinh-HàDông”, hay “Sàigòn-SuôíTiên”. Có hơn chục cây sô đương săt mât cả mươì mâý năm trơì cũng chưa làm xong ?! Nhưng công vịêc khác như khai thác nhôm, khai thác than đá…! Chỉ có đào lên đê bán cũng lô lã…! Họ làm đươc cái gì ?!

 6. Muốn làm lãnh đạo việt cọng thì phải à robot của đảng! Chỉ khi biết mình sắp bị rớt rồi mới nói thật thôi như ông Phạm Bình Minh biết sắp bị sa thải mới phát biểu thật tại LHQ đó!

 7. ông Thưởng có biết gì mà nói. Ông ta chỉ biết đọc. Người ta viết thế nào thì ông đọc thế ấy thôi. Thông cảm cho ông.

 8. “câu ông Thưởng nói ở trên là một loại ngụy biện thô bạo, một loại quen nói liều, quen nói dối trước hàng chục triệu người.” (trích từ bài viết của ông Nguyễn Đình Cống)
  Tôi, một người trong hàng ngũ “nhân dân”, hoàn toàn tán đồng nhận định của ông Nguyễn Đình Cống. Tôi không hề chọn lựa và chưa từng chấp nhận cái hệ thống chính trị Xã hội Chủ nghĩa đầy dối trá – lừa đảo – bạo lực – vô nhân – vô đạo – vô pháp do Đảng cộng sản VN áp đặt lên đầu người dân.
  Có một số đảng viên csVN bám víu vào chủ thuyết hoang tưởng Xã hội Chủ nghĩa / Cộng sản Chủ nghĩa bởi vì chúng thu tóm được những đặc quyền – đặc lợi trong tay, mặc tình sống xa hoa – hưởng thụ. Nhưng đại đa số người dân VN lại phải sống thiếu thốn – nghèo khổ từ vật chất đến tinh thần, là nạn nhân oan khiên của bè đảng csVN.
  Người dân VN khốn cùng! Bè đảng csVN khốn nạn!

 9. Sự lựa chọn của tầng lớp trung lưu là dân tộc độc lập, dân quyền tự do.
  Sự lựa chọn của những người lao động cần lao là cơm no áo ấm, là dân sinh hạnh phúc.
  Cộng sản biết điều đó nên giăng khẩu hiệu “độc lập tự do hạnh phúc ” để lôi kéo dân lành kéo nhau đi cướp chính quyền về cho mình, rồi dùng dối trá và bạo lực giành độc quyền thống trị.
  Khi đã đặt được ách độc tài lên đầu lên cổ người dân, cộng sản mới nhét chữ XHCN vào miệng họ, vào cả đám sư quốc doanh.
  Cái sự thật về CNXH nó đen đúa đến mức tổng bí lú phải cay đắng thừa nhận rằng đến cuối thế kỷ này vẫn chưa có được.
  Vậy thì ai là người lựa chọn cái đống rác của thiên hạ ấy ?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây